Zariadenie pre seniorov
Zariadenie pre seniorov

V Močenku máme od roku 2012 zriadené aj Zariadenie pre seniorov. Prevádzkový poriadok ZpS. Kapacita zariadenia od 2024 je 4 miesta. V zariadení pre seniorov poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť. V prípade potreby a zhoršenia zdravotného stavu je klient v intenzívnej starostlivosti aj monitorovaný, príp. mu je poskytovaná inhalácia kyslíka.

Klienti môžu využívať aj rehabilitačné služby a procedúry (po kliknutí na slovo sa Vám ukáže fotografia): masáž infrasauna, laser, parafín, inhalácia, lokálna kryoterapia, elektroliečba, magnet,  biofeetback, ultrazvuk, oxygenoterapia (tiež v hyperbarickej komore), biolampa, indukčná terapia, bazén, vírivá vaňa a uhličitý kúpeľ, plazmový generátor a pod. V zariadení je možné uskutočniť prístrojmi zabezpečenými občianskym združením Rodina dobrej nádeje aj základné vyšetrenia krvi ako biochemické parametre pečeňové, obličkové a pod.CRP, kardiálne parametre, ionty, biely krvný obraz, glykovaný hemoglobín HbA1c a pod.

Prostredie a vybavenie zariadenia.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

Cenník ZpS Močenok.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za ZpS Močenok/celoročná pobytová forma za rozpočtový rok 2023 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené na tomto mieste TU.