Nové rehabilitačné zariadenie
Nové rehabilitačné zariadenie

Klienti zariadení sociálnych služieb Komunity Kráľovnej pokoja majú k dispozícii nový rehabilitačný prístroj s najnovšou technológiou firmy BTL - indukčná terapia.Princíp výkonového indukčného systému spočíva v intenzívnom elektromagnetickom poli, ktoré má pozitívne liečebné účinky na ľudské tkanivo. Medzi hlavné liečebné účinky patrí predovšetkým úľava od bolesti, podpora hojenia rán, zlomenín, svalová relaxácia, svalová stimulácia a mobilizácia kĺbov. Používa sa tiež v liečbe akútnych i chronických bolestí muskuloskletálneho a nervového aparátu vďaka selektívneho pôsobenia na nervosvalové tkanivo. Interakciou elektromagnetického poľa a svalového tkaniva dochádza k vyvolaniu svalovej kontrakcie. Repetetívnou svalovou kontrakciou v okolí kĺbu dochádza k jeho mobilizácii a uvoľneniu kĺbovej blokády. Vďaka hyperemizačno-trofotropnému vplyvu na lokálny metabolizmus možno indikovať terapiu SIS už od prvého štádia hojenia zlomenín. Myostimulačný účinok možno dosiahnuť zmenou akčného potenciálu a následnou depolarizáciou nervosvalového tkaniva, kedy je výsledkom svalová kontrakcia. Pomocou vysokofrekvenčnej stimulácie možno eliminovať zvýšené svalové napätie, čo je možné využiť v liečbe spasticity.  Vzhľadom k širokému záberu indikácie zariadenia je jeho využívanie pre klientov veľkým prínosom.