Opatrenia v súvislosti s Covid-19 v našich zariadeniach
Opatrenia v súvislosti s Covid-19 v našich zariadeniach

Umiestnenením germicídnych UV žiaričov a ozónových generátorov zvyšujeme bezpečnosť našich klientov i zamestnancov.Už na začiatku pandémie začiatkom roka 2020 sme do našich zariadení umiestnili germicídne UV žiariče za účelom doplnkovej dezinfekcii vzduchu alebo povrchov od baktérii a vírusov. Dezinfekcia spočíva v pôsobení UV-C žiarenia s vlnovou dĺžkou 253,7 nm, ktoré dokáže narušiť DNA mikroorganizmov a tým ich likviduje.  Ničí vzdušné vírusy, baktérie, plesne a bakteriálne spóry a peľ. Zabíja vírus chrípky, vírus COVID-19, vírus detskej obrny, atď. Sterilizuje respiračné vírusy a huby, ktoré je ťažké dezinfikovať.

Do každej izby klientov bol umiestnený Priamo vyžarujúci germicídny žiarič. Priame UV-C žiarenie je pre človeka nebezpečné. Preto takéto žiariče sú uvedené do prevádzky len počas neprítomnosti klientov. Priame UV-C žiarenie účinne dezinfikuje vzduch a tiež povrchy predmetov. Pri výbere priamo vyžarujúceho žiariča vychádzame z predpokladu, že žiarič s výkonom 36W vydezinfikuje priestor a predmety do 3m (od žiariča) v miestnosti (okrem tých plôch, ktoré sú tienené prekážkou), alebo pre 55W to platí do vzdialenosti 6m. Takéto žiariče sme umiestnili tiež na chodby, do jedálne a kuchyne, do miestnosti, v ktorej sa ožaruje došlá pošta, tovar a pod. Sú uvádzané do prevádzky len počas neprítomnosti klientov, personálu (napr. v noci v kuchyni, v jedálni; na chodbách počas iných aktivít klientov a personálu – napr. počas stravovania a pod.).

Do izieb s ležiacimi klientmi, ako aj na chodby sme umiestnili Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče. Používame ich v prítomnosti ľudí. Zdroj UV-C žiarenia sa nachádza vo vnútri zariadenia. Ventilátory postupne nasávajú vzduch z priestoru, ktorý je dezinfikovaný a zbavený patogénov, a následne z druhej strany je vyháňaný druhým ventilátorom. Tieto germicídne lampy sme umiestnili tiež na chodby zariadenia, do spoločných priestorov (jedáleň, spoločenské miestnosti, kaplnka, kancelárie a pod.) a sú uvádzané do prevádzky práve počas prítomnosti klientov, personálu, príp. iných osôb – návštev. Umiestňujeme ich na také miesta, ktoré sú najbližšie k prítomným osobám v miestnosti (stolové na pracovný stôl, mobilné vedľa stola, postele, alebo nástenné nad posteľ alebo pracovný stôl). Pri výbere uzavretých germicídnych žiaričov sme brali do úvahy objem vzduch, ktorý je potrebné dezinfikovať za určenú časovú jednotku, aby došlo k najvyššej účinnosti. Riziko ožiarenia UV-C žiarením je úplne odstránené.

     

Na dezinfekciu priestorov, povrchov využívame tiež ozónové generátory, pretože ozón účinne likviduje všetky vírusy, baktérie a pachy. Ozón aplikujeme na dezinfekciu vozidiel, zabalených tovarov, príp. uzatvorených priestorov, kde sa plyn lepšie aplikuje ako svetlo (UV žiarič).