Nový prístroj v zariadení – Exdia
Nový prístroj v zariadení – Exdia

Komunita Kráľovnej pokoja má k dispozícii nový prístroj Exdia pre svojich klientov a zamestnancov.Pomocou prístroja Exdia vieme v tejto náročnej dobe urobiť základné vyšetrenia priamo v našom zariadení:

  • presné prístrojové meranie protilátok COVID 19 IgG/IgM z kvapky krvi,
  • prístrojové vyšetrenie prítomnosti vírusu COVID 19 z výteru z nosa (presnosť na úrovni PCR testu),
  • prístrojové vyšetrenie prítomnosti vírusu INFLUENZA A/B z výteru z nosa,
  • CRP – proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Vyšetrenie CRP slúži na rozlíšenie vírusového a bakteriálneho ochorenia.
  • DDimer – vysoko citlivý marker, ktorý poukazuje na aktiváciu fibrinolýzy. Najčastejším prejavom venózneho tromboembolizmu je hlboká žilová trombóza, alebo pľúcna embólia, s ktorou priamo súvisí zvýšenie hladiny D-diméru v krvi.
  • NT-proBNP – Nátriuretický peptid typu B (BNP) sa uvoľňuje z kradiomyocytov komôr srdca ako reakcia na zvýšené napätie steny komory a jej objemové preťaženie. Stanovenie N-terminálneho fragmentu proBNP sa využíva na vylúčenie alebo potvrdenie kongestívneho srdcového zlyhávania v kontexte klinických a zobrazovacích znakov. Marker nie je výlučne špecifický pre srdcové zlyhávanie, ani pre choroby
    srdca. Zvýšené hodnoty možno nájsť aj pri hypertrofii ľavej komory, hypertrofickej kardiomyopatii s obštrukciou, obličkovom a pečeňovom zlyhávaní, subarachnoidálnom krvácaní, liečbe steroidmi, paraneoplastickom syndróme a iných chorobných stavoch. Marker je vysoko senzitívny (udáva sa 90% senzitivita a 70% špecificita vyšetrenia), čo umožňuje detekciu i miernych foriem kardiálneho zlyhávania u asymptomatických pacientov so štrukturálnou chorobou srdca.
  • Troponin – druh bielkoviny, makromolekula, ktorá je súčasťou kontraktilného aparátu svalového vlákna. Troponín sa uvoľňuje z poškodeného srdcového svalu. Nakoľko je to bielkovina, špecifická len pre srdcový sval, zvýšenie jeho hladiny v krvi sa používa v diagnostike akútneho infarktu myokardu, myokarditídy, ischemickej choroby srdca.
  • a ďalšie základné parametre.