Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2021
Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2021

V predvečer sviatku Panny Márie Kráľovnej sa v Biskupskom kaštieli v Radošine, v sídle Komunity Kráľovnej pokoja, konala slávnosť.Komunitu navštívil nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. Celebroval slávnostnú svätú omšu, po ktorej sa v sprievode účastníci presunuli k zreštaurovanej soche Panny Márie Kráľovnej. Socha pochádza z roku 1896 a nachádza sa nad obcou, neďaleko kaštieľa, pri pôvodnom gaštanovom, t. č. novovysadenom orechovom sade. Sochu dala zreštaurovať komunita z vďačnosti za doterajšiu pomoc a ochranu Panny Márie Kráľovnej. Je prozreteľnostné, že práve pri Biskupskom kaštieli v Radošine, v ktorom začala komunita svoju činnosť v roku 1993 sa nachádzala socha Panny Márie Kráľovnej, ktorú dal inštalovať spolu s vysadením gaštanového sadu vtedajší nitriansky biskup Imrich Bende. Práve tieto pozemky komunita obhospodaruje od začiatku svojho pôsobenia v Radošine. Po požehnaní sochy sa všetci spoločne zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.