Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov

V areáli objektu kaštieľa Močenok sa nachádza Zariadenie starostlivosti o ľudské telo. Ponúkame možnosť aplikácie prístrojmi uvedenými v pravom stĺpci – kliknite na rozbalenie konkrétny prístroj.

BTL 6000 Super Inductive System Elite

VÝKONOVÝ INDUKČNÝ SYSTÉM BTL-6000 (video o prístroji klikni tu)

BTL predstavuje inovatívnu terapiu VÝKONOVÝM INDUKČNÝM SYSTÉMOM (SUPER INDUCTIVE SYSTEM – SIS). Princíp výkonového indukčného systému spočíva v intenzívnom elektromagnetickom poli, ktoré má pozitívne liečebné účinky na ľudské tkanivo.  Prístroj dosahuje frekvencia až do 150 Hz, intenzitu až do 2,5 Tesla (na porovnanie – sila ako pri vyšetrení magnetickou rezonanciou).

PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA (klikni tu)

FOKUSOVANÝ APLIKÁTOR (klikni tu)

 

Medzi hlavné liečebné účinky patrí predovšetkým úľava od bolesti, podpora hojenia zlomenín, svalová relaxácia, svalová stimulácia a kĺbová mobilizácia.

Hyperbarická komora Mediswiss OXYdem 4500

Pri hyperbarickej oxygenoinhalácii  až dvadsaťnásobne zvýšime koncentráciu kyslíka práve v oblasti najmenších buniek, ktoré to najviac potrebujú, teda sú nejakým spôsobom poškodené. Kyslík sa musí dostať do cievneho systému, hoci cievy môžu byť obalené rôznymi vrstvami – ateroskleróza, diabetes, rôzne nervové ochorenia – spôsobujú, že krvné cievy zhrubnú. Aplikácia v hyperbarickej komore je jednoduchá, neinvazívna a bezbolestná procedúra. Táto metóda sa úspešne využíva napr. pri liečbe rôznych vážnych stavov v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, v liečbe popálenín a nehojacich sa rán, pri neurologických ochoreniach, v liečbe autizmu a detskej mozgovej obrny, pri niektorých ochoreniach sluchového orgánu, pri stavoch po mozgovej príhode, pri komplikáciách cukrovky, pri periférnych cievnych ochoreniach, v liečbe rakoviny, pri chronických ochoreniach a mnohých ďalších chorobných stavov.

Hyperbarická oxygenoinhalácia prináša pozitívne efekty pre Vaše zdravie: zbavuje únavy a chronickej vyčerpanosti, zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje imunitu, telo očistí od toxínov, upokojí nervový systém, zregeneruje mozgové bunky, zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov, spomaľuje proces stárnutia, zbavuje vrások, blahodárne pôsobí na celý organizmus.

AKO POMÁHA HYPERBARICKÝ KYSLÍK
PODSTATA HYPERBARICKEJ KOMORY

Počas pobytu v hyperbarickej komore pri dýchaní čistého kyslíka sa tento pomaly rozpúšťa v krvnej plazme. Tak ako stúpa tlak v komore, tak stúpa aj množstvo rozpusteného kyslíka v krvnej plazme.

V hyperbarickej komore teda neprenášajú kyslík v tele len červené krvinky, ale aj krvná plazma. A to je rozdiel medzi dýchaním pri normálnom tlaku a zvýšenom tlaku. Kyslík rozpustený v krvnej plazme sa dostáva až do tekutiny v medzibunečných priestoroch. Takýmto spôsobom môže priamo vstupovať aj do tých buniek v organizme, ktoré za normálnych okolností trpia nedostatkom kyslíka. V hyperbarickej komore môže byť v krvi až 20 násobne viac kyslíka. Funkcia týchto buniek sa postupne obnoví. Fyziologickým podkladom hyperbarickej oxygenoinhalácii je zvýšenie frakcie plazmaticky rozpusteného kyslíka.

KYSLÍK SA V KRVI VYSKYTUJE V DVOCH FORMÁCH

 • CHEMICKY VIAZANÝ NA HEMOGLOBÍN
 • FYZIKÁLNE ROZPUSTENÝ V PLAZME

Pri dýchaní vzduchu pri normálnom tlaku t.j. 101 kPa (14,7 psi, 1 ATA) je hemoglobín nasýtený maximálne na 97%Nasýtenie hemoglobínu rastie so vzrastajúcim parciálnym tlakom kyslíka podľa charakteristickej disociačnej krivky. Naproti tomu podiel fyzikálne rozpusteného kyslíka v plazme rastie v závislosti od parciálneho kyslíka lineárne v množstve 0,003 ml/ torr/ 100 ml krvi. Je to koeficient rozpustnosti kyslíka v plazme. 100% – ná saturácia hemoglobínu sa dosiahne pri PaO2 okolo 20 kPa. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie tlaku kyslíka už preto nemá vplyv na saturáciu hemoglobínu.

Na druhej strane však pri zvyšovaní tlaku kyslíka sa zvyšuje množstvo kyslíka fyzikálne rozpusteného v plazme. Pri tlaku 202 kPa v hyperbarickej komore sú fyzikálne rozpustené už 4 objemové percentá kyslíka. Pri tlaku 303 kPa je to už 6,6 objemového percenta a teda ku tkanivám je privádzané množstvo kyslíka , ktoré zodpovedá artériovo – venóznemu rozdielu. Je teda teoreticky možné, aby oxygenácia tkanív prebiehala bez prítomnosti hemoglobínu.

Inhalácia v hyperbarickej komore je jednoduchá, neinvazívna a bezbolestná procedúra.

Inhalácia v hyperbarickej komore prebieha pod tlakom 1,3 ATA (čo sa rovná tlaku 15 m pod hladinou mora) a trvá 60 – 90 minút.

MOŽNOSTI APLIKÁCIE V HYPERBARICKEJ KOMORE

Hyperbarická oxygenoinhalácia je určená pre každého bez rozdielu veku. Prináša pozitívne efekty pre Vaše zdravie: zbavuje únavy, zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje imunitu, telo očistí od toxínov, upokojí nervový systém, zregeneruje mozgové bunky.


PRE KOHO JE VHODNÁ

 • pre osoby s chronickými stavmi
 • pre pracovne vyťažených ľudí
 • pre osoby s vážnymi stavmi
 • pre osoby s nehojacimi sa ranami
 • pre osoby s neurologickými ochoreniami
 • pre osoby s cievnymi ochoreniami
 • pre športovcov
 • pre osoby po mozgovej príhode
 • pre osoby po úraze mozgu
 • pre osoby s cukrovkou
 • pre osoby s DMO

KYSLÍKOVA INHALÁCIA

 • regeneruje mozgové bunky
 • pôsobí proti bolesti hlavy a migréne
 • upokojuje nervový systém
 • zbavuje únavy
 • okysličuje kĺby
 • preventívne chráni pred vznikom cievnej mozgovej príhody
 • zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť
 • priaznivo pôsobí pri poruchách spánku, bolestiach hlavy a únave
 • pôsobí preventívne proti civilizačným chorobám
 • priaznivo ovplyvňuje liečbu chronických ochorení
 • posilňuje genetické informácie
 • zlepšuje zrak
 • spomaľuje stárnutie na bunkovej úrovni

HYPERBARICKÁ OXYGENOINHALÁCIA
A JEJ VÝHODY

 • POSILŇUJE IMUNITU
 • ZLEPŠUJE LÁTKOVÚ VÝMENU, ZRÝCHĽUJE METABOLIZMUS A SPAĽUJE TUKY
 • ZBAVUJE TELO TOXÍNOV
 • URÝCHĽUJE REGENERÁCIU SÍL PO PREKONANÍ CHOROBY
 • SPOMAĽUJE PROCES STÁRNUTIA
 • ZLEPŠUJE KONGNITÍVNE FUNKCIE (MYSLENIE, VNÍMANIE, PAMÄŤ)
 • ZLEPŠUJE TELESNÚ KONDÍCIU
 • POSILŇUJE ORGANIZMUS, VITALITU A ZBAVUJE ÚNAVY
 • ZLEPŠUJE LIEČBU CHRONICKÝCH OCHORENÍ
 • JE PREVENCIOU RAKOVINY
 • MÁ SILNÉ ANTIBAKTERIÁLNE A PROTIZÁPALOVÉ ÚČINKY

Neurologické ochorenia a účinky

 • Cievne mozgové príhody
 • Parkinsonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • Sclerosis multiplex
 • Mŕtvica
 • Stimuluje tvorbu neurónov
 • Podporuje neuroplasticitu
 • Zlepšuje pamäť a reakčný čas

Srdcovo cievne ochorenia a účinky

 • Ischemická choroba srdca
 • Infarkt myokardu
 • Pred/pooperačná liečba cievnych operácií
 • Zmierňuje aterosklerózu
 • Zlepšuje okysličenie srdcového tkaniva

Pľúcne ochorenia

 • Otrava Oxydom uhoľnatým
 • Dekompresná choroba potápačov

Duševné zdravie

 • Chronická únava
 • Depresia
 • Stimuluje tvorbu adenozín tri-fosfátu (ATP)
 • Podporuje rozmnožovanie a mobilizáciu kmeňových buniek
 • Znižuje riziko infekcií
 • Potláča stres a úzkosť
 • Podporuje imunitný systém

Koža

 • Znižuje nadmerné poškodenie kože (apoptóza následkom ultrafialového žiarenia A)
 • Pomáha zachovať elasticitu pokožky
 • Stimuluje tvorbu epitelu a potláča tvorbu jaziev

Pohybové ústrojenstvo

 • Zmierňuje osteoartritídu a reumatickú artritídu
 • Urýchľuje hojenie
 • Potláča zápalové procesy a bolesť
 • Podporuje mobilitu a vytrvalosť

Iné

 • diabetes (diabetická noha)
 • osteoporóza
 • tinnitus – poruchy sluchu
 • po operáciách – podporuje reparačné a regeneračné procesy v tele, urýchľuje hojenie rán
 • ortopedické operácie
 • popáleniny
 • psoriáza
 • zlepšuje metabolizmus buniek
 • imunita
 • lupus

KONTRAINDIKÁCIE OXYGENOINHALÁCIE V HYPERBARICKEJ KOMORE

 • tehotenstvo
 • kardiostimulátor
 • akútne ústne choroby
 • zápal prínosových dutín
 • kŕče
 • krvácanie
 • niektoré pľúcne choroby
 • optická neuritída
 • horúčka
 • pneumotorax a hrudná chirurgia

 

Kyslíková inhalácia v hyperbarickej komore je bezpečný postup, avšak aj pri menej invazívnom postupe sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky ako napríklad bolesť hlavy, zvracanie alebo únava, ktoré sú výsledkom príliš vysokého tlaku používaného pri liečbe, alebo príliš dlhého času stráveného v hyperbarickej komore.

Biolampa Zepter BIOPTRON 2

Aplikácia svetlom Bioptron je klinicky testovaná, certifikovaná a určená na liečbu:

 

SVETLO BIOPTRON

 • Zlepšuje mikrocirkuláciu a stimuláciu buniek
 • Posilňuje imunitný systém
 • Podporuje regeneračné a opravné procesy
 • Urýchľuje hojenie rán
 • Uľavuje od bolesti alebo znižuje jej intenzitu

AKO SVETLO BIOPTRON FUNGUJE

Rozličné vlnové dĺžky svetla spúšťajú biologické a bunkové reakcie.

Svetlo je absorbované živými tkanivami, pričom sa zvyšuje hladina ATP (adenozín trifosfátu), ktorý zlepšuje metabolizmus buniek.

VÝSLEDKOM JE:

 • Zvýšená bunková energia
 • Zvýšená mikrocirkulácia a bunková aktivita
 • Zvýšená produkcia kolagénu a elastínu
 • Redukcia opuchov a zápalov

PRÍNOSY BIOPTRONU

Klinicky testovaný a certifikovaný pre trvalé a účinné hojenie.

JE ZNÁME, ŽE ĽUDSKÉ TELO SA SKLADÁ Z VIAC AKO 70 TRILIÓNOV BUNIEK

Všetky bunky a systémy ľudského tela reagujú na svetlo Bioptron, ktoré podporuje aktivitu buniek, čím urýchľuje liečivé procesy.

BIOPTRON_FlipChart_page13a_sv.png

BIOPTRON MÁ DLHODOBO POZITÍVNE ÚČINKY NIELEN NA OŠETROVANÚ OBLASŤ, ALE AJ NA CELÉ TELO

BIOPTRON: REVOLÚCIA V LIEČBE SVETLOM!

 • Patentovaný
 • Klinicky testovaný, osvedčený a certifikovaný
 • Prístroj vyrobený vo Švajčiarsku (v súlade s 93/42/EEC)

Bezpečná a účinná terapia so širokou škálou použitia pre vaše zdravie, krásu a pohodu:

 • Prírodná terapia a liečba bolesti
 • Rehabilitácia
 • Prevencia
 • Bez známych vedľajších účinkov
 • Na domáce i profesionálne použitie

DNES JE BIOPTRON LÍDROM V TERAPII SVETLOM

TECHNOLÓGIA BIOPTRON JE ZDROJOM LIEČIVÉHO SVETLA S NASLEDOVNÝMI VLASTNOSŤAMI

POLARIZOVANÉ

POLYCHROMATICKÉ

NEKOHERENTNÉ

NÍZKOENERGETICKÉ

 

LINEÁRNE POLARIZOVANÉ SVETLO
 • Svetelné vlny BIOPTRON sa pohybujú v paralelných rovinách.
 • Brewsterove zrkadlo, viacvrstvový optický systém, poskytuje 95%-nú polarizáciu svetla BIOPTRON.
 • Svetlo BIOPTRON spoľahlivo preniká do tkanív, kde posilňuje imunitný systém, pre rýchlejšiu a účinnejšiu liečbu.
sir-david-brewster-sv.png
POLYCHROMATICKÉ SVETLO
(RÔZNE FARBY 480-3400 NM)
 • Široké spektrum vlnových dĺžok od 480 do 3400 nm, s obsahom vlnových dĺžok viditeľného farebného spektra a časti infračerveného spektra.
 • Svetlo rôznych vlnových dĺžok preniká do rôznych hĺbok pokožky, kde aktivuje bunky, urýchľuje cirkuláciu krvi a podporuje regeneratívne procesy v celom tele.
 • Bez obsahu UV. Bez rizika škodlivých účinkov.
no_uv_slovakia-(1).png

NEKOHERENTNÉ SVETLO

Nekoherentné svetlo BIOPTRON pomáha pri rýchlej, bezpečnej, účinnej a bezbolestnej liečbe.

KOHERENTNÉ SVETLO

 • Laserové svetlo s vysokou intenzitou
 • Vysoko rizikové
 • Môže poškodiť tkanivá

NEKOHERENTNÉ SVETLO

 • Jemné svetlo s nízkou intenzitou
 • Bez známych vedľajších účinkov
 • Dynamická penetrácia
 • Žiadne riziko poškodenia tkanív

 

SVETLO S NÍZKOU ENERGIOU
 • Podporuje prirodzený proces hojenia
 • Umožňuje presné dávkovanie
 • Má jednotnú a stálu intenzitu 2,4 J/cm2 za minútu (bezpečná dávka svetla)

Patentovaná a jedinečná kombinácia svetla BIOPTRON podporuje a urýchľuje hojenie a zotavovanie.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE