Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov

V areáli objektu kaštieľa Močenok sa nachádza Zariadenie starostlivosti o ľudské telo. Ponúkame možnosť aplikácie prístrojmi uvedenými v pravom stĺpci – kliknite na rozbalenie konkrétny prístroj.

BTL 6000 Super Inductive System Elite

VÝKONOVÝ INDUKČNÝ SYSTÉM BTL-6000 (video o prístroji klikni tu)

BTL predstavuje inovatívnu aplikáciu  VÝKONOVÝM INDUKČNÝM SYSTÉMOM (SUPER INDUCTIVE SYSTEM – SIS). Princíp výkonového indukčného systému spočíva v intenzívnom elektromagnetickom poli, ktoré má pozitívne liečebné účinky na ľudské tkanivo.  Prístroj dosahuje frekvencia až do 150 Hz, intenzitu až do 2,5 Tesla (na porovnanie – sila ako pri vyšetrení magnetickou rezonanciou).

PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA (klikni tu)

FOKUSOVANÝ APLIKÁTOR (klikni tu)

 

Medzi hlavné liečebné účinky patrí predovšetkým úľava od bolesti, podpora hojenia zlomenín, svalová relaxácia, svalová stimulácia a kĺbová mobilizácia.

Hyperbarická komora Mediswiss OXYdem 4500

Pri hyperbarickej oxygenoinhalácii  až dvadsaťnásobne zvýšime koncentráciu kyslíka práve v oblasti najmenších buniek, ktoré to najviac potrebujú, teda sú nejakým spôsobom poškodené. Kyslík sa musí dostať do cievneho systému, hoci cievy môžu byť obalené rôznymi vrstvami – ateroskleróza, diabetes, rôzne nervové ochorenia – spôsobujú, že krvné cievy zhrubnú. Aplikácia v hyperbarickej komore je jednoduchá, neinvazívna a bezbolestná procedúra. Táto metóda sa úspešne využíva napr. pri liečbe rôznych vážnych stavov v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, v liečbe popálenín a nehojacich sa rán, pri neurologických ochoreniach, v liečbe autizmu a detskej mozgovej obrny, pri niektorých ochoreniach sluchového orgánu, pri stavoch po mozgovej príhode, pri komplikáciách cukrovky, pri periférnych cievnych ochoreniach, v liečbe rakoviny, pri chronických ochoreniach a mnohých ďalších chorobných stavov.

Hyperbarická oxygenoinhalácia prináša pozitívne efekty pre Vaše zdravie: zbavuje únavy a chronickej vyčerpanosti, zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje imunitu, telo očistí od toxínov, upokojí nervový systém, zregeneruje mozgové bunky, zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov, spomaľuje proces stárnutia, zbavuje vrások, blahodárne pôsobí na celý organizmus.

AKO POMÁHA HYPERBARICKÝ KYSLÍK
PODSTATA HYPERBARICKEJ KOMORY

Počas pobytu v hyperbarickej komore pri dýchaní čistého kyslíka sa tento pomaly rozpúšťa v krvnej plazme. Tak ako stúpa tlak v komore, tak stúpa aj množstvo rozpusteného kyslíka v krvnej plazme.

V hyperbarickej komore teda neprenášajú kyslík v tele len červené krvinky, ale aj krvná plazma. A to je rozdiel medzi dýchaním pri normálnom tlaku a zvýšenom tlaku. Kyslík rozpustený v krvnej plazme sa dostáva až do tekutiny v medzibunečných priestoroch. Takýmto spôsobom môže priamo vstupovať aj do tých buniek v organizme, ktoré za normálnych okolností trpia nedostatkom kyslíka. V hyperbarickej komore môže byť v krvi až 20 násobne viac kyslíka. Funkcia týchto buniek sa postupne obnoví. Fyziologickým podkladom hyperbarickej oxygenoinhalácii je zvýšenie frakcie plazmaticky rozpusteného kyslíka.

KYSLÍK SA V KRVI VYSKYTUJE V DVOCH FORMÁCH

 • CHEMICKY VIAZANÝ NA HEMOGLOBÍN
 • FYZIKÁLNE ROZPUSTENÝ V PLAZME

Pri dýchaní vzduchu pri normálnom tlaku t.j. 101 kPa (14,7 psi, 1 ATA) je hemoglobín nasýtený maximálne na 97%Nasýtenie hemoglobínu rastie so vzrastajúcim parciálnym tlakom kyslíka podľa charakteristickej disociačnej krivky. Naproti tomu podiel fyzikálne rozpusteného kyslíka v plazme rastie v závislosti od parciálneho kyslíka lineárne v množstve 0,003 ml/ torr/ 100 ml krvi. Je to koeficient rozpustnosti kyslíka v plazme. 100% – ná saturácia hemoglobínu sa dosiahne pri PaO2 okolo 20 kPa. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie tlaku kyslíka už preto nemá vplyv na saturáciu hemoglobínu.

Na druhej strane však pri zvyšovaní tlaku kyslíka sa zvyšuje množstvo kyslíka fyzikálne rozpusteného v plazme. Pri tlaku 202 kPa v hyperbarickej komore sú fyzikálne rozpustené už 4 objemové percentá kyslíka. Pri tlaku 303 kPa je to už 6,6 objemového percenta a teda ku tkanivám je privádzané množstvo kyslíka , ktoré zodpovedá artériovo – venóznemu rozdielu. Je teda teoreticky možné, aby oxygenácia tkanív prebiehala bez prítomnosti hemoglobínu.

Inhalácia v hyperbarickej komore je jednoduchá, neinvazívna a bezbolestná procedúra.

Inhalácia v hyperbarickej komore prebieha pod tlakom 1,3 ATA (čo sa rovná tlaku 15 m pod hladinou mora) a trvá 60 – 90 minút.

MOŽNOSTI APLIKÁCIE V HYPERBARICKEJ KOMORE

Hyperbarická oxygenoinhalácia je určená pre každého bez rozdielu veku. Prináša pozitívne efekty pre Vaše zdravie: zbavuje únavy, zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje imunitu, telo očistí od toxínov, upokojí nervový systém, zregeneruje mozgové bunky.


PRE KOHO JE VHODNÁ

 • pre osoby s chronickými stavmi
 • pre pracovne vyťažených ľudí
 • pre osoby s vážnymi stavmi
 • pre osoby s nehojacimi sa ranami
 • pre osoby s neurologickými ochoreniami
 • pre osoby s cievnymi ochoreniami
 • pre športovcov
 • pre osoby po mozgovej príhode
 • pre osoby po úraze mozgu
 • pre osoby s cukrovkou
 • pre osoby s DMO

KYSLÍKOVA INHALÁCIA

 • regeneruje mozgové bunky
 • pôsobí proti bolesti hlavy a migréne
 • upokojuje nervový systém
 • zbavuje únavy
 • okysličuje kĺby
 • preventívne chráni pred vznikom cievnej mozgovej príhody
 • zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť
 • priaznivo pôsobí pri poruchách spánku, bolestiach hlavy a únave
 • pôsobí preventívne proti civilizačným chorobám
 • priaznivo ovplyvňuje liečbu chronických ochorení
 • posilňuje genetické informácie
 • zlepšuje zrak
 • spomaľuje stárnutie na bunkovej úrovni

HYPERBARICKÁ OXYGENOINHALÁCIA
A JEJ VÝHODY

 • POSILŇUJE IMUNITU
 • ZLEPŠUJE LÁTKOVÚ VÝMENU, ZRÝCHĽUJE METABOLIZMUS A SPAĽUJE TUKY
 • ZBAVUJE TELO TOXÍNOV
 • URÝCHĽUJE REGENERÁCIU SÍL PO PREKONANÍ CHOROBY
 • SPOMAĽUJE PROCES STÁRNUTIA
 • ZLEPŠUJE KONGNITÍVNE FUNKCIE (MYSLENIE, VNÍMANIE, PAMÄŤ)
 • ZLEPŠUJE TELESNÚ KONDÍCIU
 • POSILŇUJE ORGANIZMUS, VITALITU A ZBAVUJE ÚNAVY
 • ZLEPŠUJE LIEČBU CHRONICKÝCH OCHORENÍ
 • JE PREVENCIOU RAKOVINY
 • MÁ SILNÉ ANTIBAKTERIÁLNE A PROTIZÁPALOVÉ ÚČINKY

Neurologické ochorenia a účinky

 • Cievne mozgové príhody
 • Parkinsonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • Sclerosis multiplex
 • Mŕtvica
 • Stimuluje tvorbu neurónov
 • Podporuje neuroplasticitu
 • Zlepšuje pamäť a reakčný čas

Srdcovo cievne ochorenia a účinky

 • Ischemická choroba srdca
 • Infarkt myokardu
 • Pred/pooperačná liečba cievnych operácií
 • Zmierňuje aterosklerózu
 • Zlepšuje okysličenie srdcového tkaniva

Pľúcne ochorenia

 • Otrava Oxydom uhoľnatým
 • Dekompresná choroba potápačov

Duševné zdravie

 • Chronická únava
 • Depresia
 • Stimuluje tvorbu adenozín tri-fosfátu (ATP)
 • Podporuje rozmnožovanie a mobilizáciu kmeňových buniek
 • Znižuje riziko infekcií
 • Potláča stres a úzkosť
 • Podporuje imunitný systém

Koža

 • Znižuje nadmerné poškodenie kože (apoptóza následkom ultrafialového žiarenia A)
 • Pomáha zachovať elasticitu pokožky
 • Stimuluje tvorbu epitelu a potláča tvorbu jaziev

Pohybové ústrojenstvo

 • Zmierňuje osteoartritídu a reumatickú artritídu
 • Urýchľuje hojenie
 • Potláča zápalové procesy a bolesť
 • Podporuje mobilitu a vytrvalosť

Iné

 • diabetes (diabetická noha)
 • osteoporóza
 • tinnitus – poruchy sluchu
 • po operáciách – podporuje reparačné a regeneračné procesy v tele, urýchľuje hojenie rán
 • ortopedické operácie
 • popáleniny
 • psoriáza
 • zlepšuje metabolizmus buniek
 • imunita
 • lupus

KONTRAINDIKÁCIE OXYGENOINHALÁCIE V HYPERBARICKEJ KOMORE

 • tehotenstvo
 • kardiostimulátor
 • akútne ústne choroby
 • zápal prínosových dutín
 • kŕče
 • krvácanie
 • niektoré pľúcne choroby
 • optická neuritída
 • horúčka
 • pneumotorax a hrudná chirurgia

 

Kyslíková inhalácia v hyperbarickej komore je bezpečný postup, avšak aj pri menej invazívnom postupe sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky ako napríklad bolesť hlavy, zvracanie alebo únava, ktoré sú výsledkom príliš vysokého tlaku používaného pri liečbe, alebo príliš dlhého času stráveného v hyperbarickej komore.

Biolampa Zepter BIOPTRON 2

Aplikácia svetlom Bioptron je klinicky testovaná, certifikovaná a určená na liečbu:

 

SVETLO BIOPTRON

 • Zlepšuje mikrocirkuláciu a stimuláciu buniek
 • Posilňuje imunitný systém
 • Podporuje regeneračné a opravné procesy
 • Urýchľuje hojenie rán
 • Uľavuje od bolesti alebo znižuje jej intenzitu

AKO SVETLO BIOPTRON FUNGUJE

Rozličné vlnové dĺžky svetla spúšťajú biologické a bunkové reakcie.

Svetlo je absorbované živými tkanivami, pričom sa zvyšuje hladina ATP (adenozín trifosfátu), ktorý zlepšuje metabolizmus buniek.

VÝSLEDKOM JE:

 • Zvýšená bunková energia
 • Zvýšená mikrocirkulácia a bunková aktivita
 • Zvýšená produkcia kolagénu a elastínu
 • Redukcia opuchov a zápalov

PRÍNOSY BIOPTRONU

Klinicky testovaný a certifikovaný pre trvalé a účinné hojenie.

JE ZNÁME, ŽE ĽUDSKÉ TELO SA SKLADÁ Z VIAC AKO 70 TRILIÓNOV BUNIEK

Všetky bunky a systémy ľudského tela reagujú na svetlo Bioptron, ktoré podporuje aktivitu buniek, čím urýchľuje liečivé procesy.

BIOPTRON_FlipChart_page13a_sv.png

BIOPTRON MÁ DLHODOBO POZITÍVNE ÚČINKY NIELEN NA OŠETROVANÚ OBLASŤ, ALE AJ NA CELÉ TELO

BIOPTRON: REVOLÚCIA V LIEČBE SVETLOM!

 • Patentovaný
 • Klinicky testovaný, osvedčený a certifikovaný
 • Prístroj vyrobený vo Švajčiarsku (v súlade s 93/42/EEC)

Bezpečná a účinná aplikácia  so širokou škálou použitia pre vaše zdravie, krásu a pohodu:

 • Prírodná terapia a liečba bolesti
 • Rehabilitácia
 • Prevencia
 • Bez známych vedľajších účinkov
 • Na domáce i profesionálne použitie

DNES JE BIOPTRON LÍDROM V TERAPII SVETLOM

TECHNOLÓGIA BIOPTRON JE ZDROJOM LIEČIVÉHO SVETLA S NASLEDOVNÝMI VLASTNOSŤAMI

POLARIZOVANÉ

POLYCHROMATICKÉ

NEKOHERENTNÉ

NÍZKOENERGETICKÉ

 

LINEÁRNE POLARIZOVANÉ SVETLO
 • Svetelné vlny BIOPTRON sa pohybujú v paralelných rovinách.
 • Brewsterove zrkadlo, viacvrstvový optický systém, poskytuje 95%-nú polarizáciu svetla BIOPTRON.
 • Svetlo BIOPTRON spoľahlivo preniká do tkanív, kde posilňuje imunitný systém, pre rýchlejšiu a účinnejšiu liečbu.
sir-david-brewster-sv.png
POLYCHROMATICKÉ SVETLO
(RÔZNE FARBY 480-3400 NM)
 • Široké spektrum vlnových dĺžok od 480 do 3400 nm, s obsahom vlnových dĺžok viditeľného farebného spektra a časti infračerveného spektra.
 • Svetlo rôznych vlnových dĺžok preniká do rôznych hĺbok pokožky, kde aktivuje bunky, urýchľuje cirkuláciu krvi a podporuje regeneratívne procesy v celom tele.
 • Bez obsahu UV. Bez rizika škodlivých účinkov.
no_uv_slovakia-(1).png

NEKOHERENTNÉ SVETLO

Nekoherentné svetlo BIOPTRON pomáha pri rýchlej, bezpečnej, účinnej a bezbolestnej liečbe.

KOHERENTNÉ SVETLO

 • Laserové svetlo s vysokou intenzitou
 • Vysoko rizikové
 • Môže poškodiť tkanivá

NEKOHERENTNÉ SVETLO

 • Jemné svetlo s nízkou intenzitou
 • Bez známych vedľajších účinkov
 • Dynamická penetrácia
 • Žiadne riziko poškodenia tkanív

 

SVETLO S NÍZKOU ENERGIOU
 • Podporuje prirodzený proces hojenia
 • Umožňuje presné dávkovanie
 • Má jednotnú a stálu intenzitu 2,4 J/cm2 za minútu (bezpečná dávka svetla)

Patentovaná a jedinečná kombinácia svetla BIOPTRON podporuje a urýchľuje hojenie a zotavovanie.

Inhalácia ionizovaného kyslíka

Čo je ionizovaný kyslík:

Je to prirodzená súčasť prírodného prostredia – mora, búrok, vodopádov a lesov. Na rozdiel od „klasického“ kyslíka je obohatený o elektricky nabité kladné alebo záporné ióny, ktoré sa tiež nazývajú „vitamínmi“ vzduchu. Vďaka iónom sa táto procedúra nazýva aj inhaláciou/terapiou ionizovaným kyslíkom, ktorej účinky majú priamy vplyv na vegetatívny nervový systém človeka a na jeho organizmus.
Opis fotky nie je k dispozícii.

Čo je vegetatívny nervový systém (VNS) ?

Vegetatívny nervový systém — sa nazýva aj autonómnym nervovým systémom /ANS/, lebo jeho pôsobenie sa „zďaleka vyhýba“ vedomej kontrole. Reguluje životné funkcie ako je dýchanie, trávenie, látková premena, sekrécia, hospodárenie s vodou a i. Skladá sa z dvoch zložiek sympatika a parasympatika.

Vágus /Parasympatikus/ – možno ho označiť’ ako „nerv pokoja“, keďže slúži metabolizmu, regenerácii a tvorbe telových rezerv. Stará sa o pokoj, oddych a šetrenie sa. Vegetatívny systém ovláda bez vplyvu vedomia väčšinu vnútorných orgánov a krvný obeh.

Sympatikus – protihráč parasympatiku a je to sympatický nervový systém (SNS), ktorý spôsobí zvýšenie výkonu organizmu a je aktívny pri útočnom, únikovom správaní alebo výnimočnej námahe.

Vďaka protichodným účinkom oboch systémom je možné jemné ovládanie orgánov.

Pôsobenie sympatika a parasympatika

Orgán alebo funkcia                           Sympatikus                               Parasympatikus (Vágus)
srdce, obehová sústava                            zrýchlenie činnosti                              spomalenie činnosti
krvný tlak                                                        zvýšenie                                                       zníženie
kožné a brušné cievy                                  stiahnutie                                                    rozšírenie
zrenice                                                            rozšírenie                                                     zúženie
priedušky                                                      uvoľnenie                                                  stiahnutie
žalúdok                                                          uvoľnenie                                                  stiahnutie
črevá                                                               uvoľnenie                                                  stiahnutie
močový mechúr                                            uvoľnenie                                                  stiahnutie
žľazy slinné                                              zastavenie skrécie                                          vylučovanie
steny žalúdka                                           zastavenie skrécie                                          vylučovanie
pankreas                                                   zastavenie skrécie                                          vylučovanie
potné žľazy                                                vylučovanie                                            zastavenie skrécie
dreň nadobličiek                                       vylučovanie                                           zastavenie skrécie
hospodárenie so sacharidmi                  hyperglykémia                                              hypoglykémia
teplota tela                                                  zvyšuje                                                             znižuje
sekrécia                                                       znižuje                                                              zvyšuje

 

Ako to funguje ?

Živý kyslík je určený pre všetky vekové kategórie bez obmedzenia. Je absolútne zdravotne nezávadný, nemá teda žiadne vedľajšie účinky. Ale naopak „ je to kyslík, ktorý lieči“ !
Je veľmi dôležitý pre správne fungovanie/chod organizmu. Nie každý v našej krajine ovláda pojem „Živý kyslík“. V ostatných krajinách je Živý kyslík známy priamo ako terapia ionizovaným kyslíkom a je známy nielen v komerčnej sfére ako doplnková liečba, ale aj priamo v klinickej sfére medicíny. Živý kyslík je zaužívanou formou doplnkovej liečby a dominantnej stabilizácie vegetatívneho nervového systému (VNS), teda vytvára a udržiava rovnováhu vegetatívneho nervového systému v našom tele. V našich mestách je vzduch znečistený smogom a exhalátmi a práve Živý kyslík je možnosť ako dostať do tela „vitamíny vzduchu“ v podobe ionizovaného kyslíka. Preto už nemusíte navštevovať každú chvíľu prímorské krajiny, či zakaždým vysokohorské prostredie v tejto hektickej dobe.

Pri inhalácii ionizovaným kyslíkom zlepšujeme kyslíkové parametre v tele a prinášame energiu do organizmu. Jedná sa o priamu inhaláciu ionizovaného kyslíka obohateného o O2+O2 – na rozdiel od bežnej oxygenoinhalácie. Pomocou  prístroja Oxygen ION 3000 je možné medicínsky kyslík /O2/ obohacovať o O2+ a O– v pikopercentnej koncentrácii, ktorá sa následne inhaluje ako zmes plynov. Podľa výsledkov vyšetrení a ochorenia nastavíme na prístroji jeden z niekoľkých programov. Zdraví ľudia tolerujú obe polarity kyslíka rovnako dobre. U chorých ľudí sa vykazujú výrazné koštitucionálne podmienené priaznivé, alebo nepriaznivé účinky.

 

Podstatou inhalácie ionizovaného kyslíka – teda obohateným medicínskym kyslíkom o katióny a anióny O2, je priamy účinok na funkciu buniek, aktivovaním činnosti mitochondrií pri produkcii energeticky výkonného ATP.  Ionizovaný kyslík sa aplikuje v 10tich sedeniach – napr. 5x týždenne. Osoba  je v sediacej polohe.

Intervencia Englerovej metódy by mohla byť úspešná najmä v ORL prejavoch týchto ochorení, ako sú poruchy sluchu, rovnováhy a deštrukcia tkaniva granulomatóznym zápalom. Zaujímavou oblasťou využívanie ionizovaného kyslíka sa javí v oblasti onkológie. Onkologický výskum sa znovu zaoberá tzv. Warburgovým efektom: ca bunky radšej preferujú ako zdroj energie fermentáciu, ako mitochodndriálnu cestu oxydačnej fosforylácie. Alternovaný metabolizmus zyšuje hladinu glukózy a jej transfornáciu do laktátu. Tento fenomén je kompletne prítomný vo funkcii mitochondrií. Podľa experimentálnych štúdii na kultúrach ľudských pľúcnych fibroblastov sa zistilo, že O2 + ióny účinkujú atakovaním a deštrukciou Ca bb. Članok tu.

Inhalácia ionizovaným kyslíkom (IO2Th/Engler) je fyzikálna, adjuvantná, krátkodobá medicínska aplikácia čiastočne ionizovaného kyslíka. Ionizácia molekúl kyslíka (O2) znamená ich obohatenie o jeden elektrón (O2•− = elektricky negatívne nabitý super anión) alebo odobratie jedného elektrónu (O2•+= elektricky pozitívne nabitý katión). Ionizovaný kyslík vykazuje oproti neutrálnemu kyslíku niektoré podstatné rozdiely, pričom má podstatne viac pozitívnych biologických účinkov. Významné účinky vychádzajú z ovplyvnenia autonómneho nervového systému, kde parasympatikus je stimulovaný aniónmi, naopak sympatikus je stimulovaný katiónmi. Bolo publikovaných viacero štúdií na bunkových kultúrach i zvieracích modeloch, ktoré skúmali biologické účinky ionizovaného kyslíka. Sú známe publikácie, ktoré potvrdili pozitívny efekt ionizovaného kyslíka na činnosť kyslíkového metabolizmu a stabilizáciu bunkových membrán. Taktiež bola in vitro dokázaná schopnosť ionizovaného kyslíka O2•+ deštruovať nádorové bunky. U pacientov so stredne ťažkou pľúcnou hypertenziou inhalácia O2•− znížila pľúcnu vaskulárnu rezistenciu priemerne o 30 % bez negatívneho ovplyvnenia ostatných hemodynamických parametrov. V dvoch nových štúdiách bol sledovaný efekt inhalácie O2•- na ovplyvnenie mikrocirkulácie pri liečbe traumatickej vazoneurózy a na vytesňovanie oxidu uhoľnatého z erytrocytov. Pacienti s traumatickou vazoneurózou po aplikácii O2•− pri pletyzmografickom vyšetrení vykazovali výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík, resp. kontrolnej skupine bez aplikácie oxygenoterapie. To potvrdzuje vazodilatačný efekt negatívne nabitého kyslíka. O2•− zároveň výraznejšie uvoľňoval oxid uhoľnatý z erytrocytov v porovnaní s neutrálnym medicínskym kyslíkom a O2•+. Je to možné vysvetliť lepšou penetráciou negatívnych foriem kyslíka cez membránu erytrocytov, preto viac molekúl kyslíka môže „konkurovať“ molekulám CO o väzbu na hemoglobín. Táto vlastnosť by v hyperbarických podmienkach mohla byť potenciálne využitá u pacientov intoxikovaných oxidom uhoľnatým. Aj keď terapia ionizovaným kyslíkom bola testovaná u mnohých ochorení, klinické štúdie absentovali. Aktuálne práce však prinášajú konkrétne výsledky, ktoré v rámci pracovného lekárstva potvrdili benefit O2•− u pacientov s traumatickou vazoneurózou i pri expozícii oxidom uhoľnatým.

Zvýšenú koncentráciu IÓNov nachádzame v prírode hlavne vo vysokohorských oblastiach, pri vodopádoch, pri mori a počas búrok.

Aj Vy môžete využiť účinky správnej inhalácie  živým kyslíkom, ktoré sú v porovnaní s OXYGENoinhaláciou  niekoľkonásobné a majú priamy vplyv na obnovenie a udržanie rovnováhy organizmu a vegetatívneho nervového systému (VNS).

Pri inhalácii živého kyslíka, je vdychovaný kyslík vo vákuu nabitý kladnými, alebo zápornými IÓNmi, nazývanými tiež „vitamínmi“ vzduchu.

Celá inhalácia je aplikovaná podľa hlavného priekopníka v tejto oblasti Prof.Dr. Ivana ENGLERA (SK/AT), ktorý ju úspešne vyučoval v Rakúsku. Viď SPRACOVANÚ ŠTÚDIU

Aj u nás môžete zrelaxovať pri inhalácií živého kyslíka…

• po krátkom vstupnom meraní zistíme najvhodnejší program pre harmonizáciu nervového systému Vášho aktuálneho stavu prístrojom VNS Diagnosis 3000,

• pre relaxácií vdychujete cez jednorazovú kyslíkovú masku už “nabitý” kyslík s prietokom až 12 litrov za minútu v samostatnej miestnosti na leňoške, či masážnom kresle,

• používame výhradne Nemecký medicínsky certifikovaný IONizátor*,

• základné inhalácie trvajú od 10 až 15 minút, pokročilé od 20 do 30 min.

ZÁKLADNÉ ÚČINKY INHALÁCIE IONIZOVANÝM KYSLÍKOM

 • ZVÝŠENIE FYZICKEJ A DUŠEVNEJ ROVNOVÁHY A AKTIVITY (FYZICKÁ KONDİCIA až +25 %)
 • ZVÝŠENIE OBRANYSCIIOPNOSTI PROTI INFEKCIÁM, CIEVNYM A NÁDOROVÝM OCHORENIAM
 • OBRANA PROTI MIGRÉNAM, STRESOM, PREPRACOVANOSTI A ASTME
 • ODDIALENIE PREJAVOV STARNUTIA
 • OBRANA PROTI PROBLÉMOM V KLIMAKTÉRIU
 • POMÁHA PRI LIEČBE CHRONICKÉHO AKNÉ
 • ZVYŠUJE FUNKČNOST BUNKOVEJ MEMBRÁNY
 • POMÁHA LEPŠIE ZVLÁDAť CHEMOTERAPIU, ÚČINKUJE PROTINÁDOROVO
 • ZMENŠUJE PROBLÉMY SÚVISIACE S VYSOKÝM KRVNÝM TLAKOM
 • ODSTRAŃUJE PORUCIIY SPÁNKU, NERVOZITU A NAPäTIE (vyvolané hlavne stresom a pracovnou zát’ažou).

 

 

Kyslík

Viete si predstaviť niečo samozrejmejšie ako dýchanie? Od kyslíka sme závislí nepretržite. Ide o závislosť, ktorú si väčšina z nás prakticky neuvedomuje. Stabilná dávka kyslíka je nevyhnutná pre každučkú bunku v tele. Hoci všetci dýchame ten istý vzduch, nie každý prijíma rovnaké množstvo tohto cenného prvku. Kyslík je kľúčovou substanciou pre životné procesy človeka. Každá bunka v ľudskom tele spotrebováva energiu, aby mohla optimálne plniť svoju funkciu.

Kyslík je zdrojom nenahraditeľnej energie. Pomocou kyslíka je do organizmu privádzaná energia umožňujúca optimálne funkcie jednotlivých buniek tela.

Hlavným problémom dnešnej doby je nedostatok pohybu. Väčšinu činností vykonávame posediačky, náš dych sa spomaľuje a slabne, čo zapríčiňuje nedostatok kyslíka v bunkách a vedie k rôznym ochoreniam, napr. k chorobám srdca, poruchám krvného obehu, dýchacím problémom, poruchám imunitného systému, alergiám atď. Dôležité procesy v našom tele sa bez kyslíka nezaobídu, napríklad hlavnú úlohu zohráva vo vývoji svalov a pri obnove poškodených tkanív. Bez kyslíka mozgové bunky odumrú už po 4 minútach, svalstvo prestáva pracovať asi po polhodine. Pokiaľ máme nedostatok kyslíka, cítime sa unavení, malátni a bez energie.

Kyslík je nepostrádateľným elementom pre ľudskú existenciu a je spaľovaný pri pohybovej aktivite rovnako ako i pri činnosti mozgu. 25 % celkovej spotreby kyslíku pre ľudskú bytosť je určených práve pre mozog a priamo ovplyvňuje jeho aktivitu. Pomáha prenášať informácie v mozgových bunkách, zlepšuje koncentráciu a pamäť.  Čistí nielen hlavu, ale tiež krv a zlepšuje celkovú obranyschopnosť organizmu. Naviac čistí vzduch, odstraňuje pachy a pomáha predchádzať mnohým zdravotným problémom.

Znečistenie životného prostredia a tzv. elektrosmog znamená nebezpečenstvo aj pre naše zdravie. Máme nedostatok čerstvého vzduchu, hoci jediné, čo potrebujeme k zachovaniu dobrej kondície a k zdravia, je veľa kyslíka!

Možno ste si všimli, že keď ste vystresovaní, dýchate rýchlejšie, prípadne máte problémy výdatne a zhlboka sa nadýchnuť. Nesprávna technika dýchania, zdržiavanie sa v znečistenom prostredí či sedavý životný štýl vás po troškách oberajú o kyslík a spolu s ním aj o zdravie.

Pri športovaní a zvýšenej fyzickej námahe sa zvyšuje frekvencia dýchania ako aj spotreba kyslíka. Všetky ľudské svaly potrebujú pre svoju činnosť kyslík. Organizmus nemôže kyslík uchovávať a skladovať. V prípade nedostatku kyslíka, svaly reagujú a my cítime bolesť. Športové aktivity ako aj fyzická záťaž musia byť dávkované rovnomerne, inak hrozí, že kyslík svalové tkanivo nebude stačiť zásobovať. Fyzická námaha je teda závislá na množstve kyslíka…

Čo hovoria odborníci o kyslíku?   

“Pri každom vážnom ochorení sme našli stav nedostatku kyslíka. Nedostatok kyslíka vo väzivách naznačuje niektoré choroby… Hypoxia, alebo nedostatok kyslíka sú hlavnou príčinou degeneratívnych ochorení vo väzivách.”

Dr. Stephen Levine, mulekulárny biológ, autor. Oxygen Deficiency: A Concomitant to All Degenerative Illness (Nedostatok kyslíka: V pozadí degeneratívnych ochorení)    “Rakovina má len jednu hlavnú príčinu. Ide o anaerobné dýchanie (nedostatok kyslíka) telesných buniek.”

Dr. Otto Warburg, dvakrát obdržal nobelovu cenu za onkologický výskum    “Nedostatok kyslíka vo väzivách súvisí s veľmi vážnymi stavmi, ako sú: ochorenie srdca, anémia – málokrvnosť, otrávenie. Vedci konštatujú, že trvalý nedostatok kyslíka je zodpovedný za vytvorenie rakovinových buniek, čiže ide o jednu z hlavných príčin rakoviny.”

Dr. Paavo Airola,Are You Confused    “Chronický nedostatok kyslíka vo väzivách priamo súvisí s problémami koronárnej artérie a srdcového záchvatu. Dr. Parris Kidd zistil, že kyslík má kľúčový význam pri zabezpečení správnej činnosti imunitného systému, napr. pri vytváraní odolnosti voči chorobám, baktériám, vírusom.”

Dr. Stephen Levine    “Nedostatok kyslíka vedie k ochoreniu tela a pri dlhšom pôsobení vedie k smrti. Je zbytočné o tom debatovať.” Dr. John Muntz, odborník na stravovanie    “Nedostatok kyslíka znamená nedostatok biologickej energie, čo sa môže prejaviť vo vyčerpanosti, ale môže viesť aj k životu nebezpečným chorobám. Vzťah medzi nedostatkom kyslíka a chorobami bol už dokázaný.”

Dr. W. Spencer Way, Journal of the American Association of Physicians    “Na nedostatok kyslíka sa môžeme pozerať ako na jediný a najväčší faktor chorôb. Nedostatok kyslíka v krvi zapríčiňuje oslabenie imunitného systému a môže byť začiatkom niektorých obávaných chorôb, ako je rakovina, leukémia, AIDS, záchvaty, nervové problémy.” B. Goulet, The Magic of Aerobic Oxygen, Focus on Nutrition    Vplyv kyslíka na duševný výkon: Dr. Andrex Scholey, z katedry psychológie v Northumbrii vyhlásil: klinické výskumy dokázali, že dostatok kyslíka u dospelých zvyšuje duševný výkon a činnosť memórie. PubMed – indexed for MEDLINE    “Vo veľkých mestách je zlý vzduch, a obsah kyslíka vo vzduchu sa skutočne znižuje.” Dr Richard Dixon, Head of Research, Friends of the Earth, Sunday Herald, 1999

Účinky kyslíka na ľudský organizmus 

 • uľahčuje dýchanie, zvyšuje imunitu
 • zlepšuje energetický potenciál organizmu – zvyšuje kondíciu
 • zvýši sa výkon organizmu, ako aj pracovná schopnosť
 • zlepšuje celkový telesný stav a pocit
 • pozitívne ovplyvňuje látkovú výmenu organizmu, zvyšuje jej intenzitu
 • odstraňuje z organizmu škodlivé látky
 • zmierňuje vedľajšie účinky alkoholu
 • pozitívne vplýva na rast vlasov, zabraňuje starnutiu kože
 • pokožka sa intenzívnejšie regeneruje
 • podporuje látkovú výmenu v mozgu, zlepšuje pamäť a koncentráciu napr. pri učení
 • proti mikrospánku a únave za volantom
 • pomáha pri nespavosti, eliminuje problémy so spánkovým apnoe
 • zvyšuje zásobu kyslíka v krvi u silných fajčiarov
 • zlepšuje psychický stav ľudí trpiacich depresiou a letargiou
 • duševne osvieži a zvýši chuť do života
 • pôsobí preventívne proti senilite
 • priaznivo ovplyvní náš organizmus pri vysokom, nízkom alebo kolísavom krvnom tlaku, srdečnej arytmii, po infarkte, pri cukrovke, bercových vredoch, vredoch predkolenia, angíne pectoris a mnohých iných ochoreniach
 • poskytuje účinnú prevenciu pred migrénou a stresmi, uľahčuje toleranciu stresov a eliminuje ich následky, ukľudňuje a stabilizuje nervový systém
 •  účinne pomáha organizmu pri prepracovanosti
 • posilnenie obranyschopnosti organizmu proti infekciám, cievnym a nádorovým ochoreniam
 • pomoc pri regenerácii organizmu pri a po chemoterapii
 • urýchľuje regeneráciu síl po chorobe a znižuje nežiaduce účinky farmaceutickej liečby
 • celkovo omladzuje a vitalizuje, spomaľuje proces starnutia
 • zbavuje nadváhy a následkov porúch látkovej výmeny
 • zlepšuje kvalitu pleti a zbavuje vrások a celulitídy
 •  posilňuje organizmus pred operáciami a je vhodná i na pooperačné doliečenie
 • aplikáciou znížime dopad zlých ekologických podmienok na organizmus
 • zrýchľuje rekonvalescenciu po námahe alebo po náročnom výkone
 • organizmus sa rýchlo regeneruje, napr. pri fyzicky namáhavej práci
 • umožňuje zníženie váhy bez pomoci liekov
 • zvyšuje sexuálnu aktivitu a sexuálny výkon  spomaľuje starnutie ľudských buniek
 •  je zdrojom dobrej nálady…

Kyslík pre všetkých

Pre aktívnych ľudí a športovcov

Mnohí túžime zvýšiť svoju kondíciu, alebo si ju aspoň udržať. Ako ale môže pomôcť cvičenie telu znovu sa stať zdravým? Predpokladá sa, že práve množstvo kyslíka, ktoré sa vdychuje a vydychuje, hrá dôležitú úlohu. Aby naše telo pracovalo, potrebujeme : Aeróbnu energiu – vytvára sa za prítomnosti kyslíka Anaeróbnu energiu – vytvára sa bez prítomnosti kyslíka Energia, ktorá sa vytvára bez prítomnosti kyslíka, sa používa na náhlu svalovú činnosť. Je veľmi výkonná, ale trvá iba krátko. Len 1~2 minúty. Keď uplynie čas, kyselina mliečna, ktorá spôsobuje únavu, sa začne usadzovať vo svaloch. Ale ak je okamžite poskytnutý kyslík, kyselina mliečna sa rozloží a stáva sa zdrojom ďalšej energie. To je aerobná energia. To znamená, že kyslík nám predlžuje výdrž. Aeróbná energia znamená, že telu je dodávaný kyslík. Všeobecne povedané, ak sa začneme pohybovať zo stavu pokoja, zrýchľuje sa nám dýchanie. Čím viac sa hýbeme, tým viac dýchame. Ale v určitom bode sa kyslíková kapacita prestane zväčšovať. To je tzv. maximálny kyslíkový príjem. To znamená, že čím väčší je maximálny kyslíkový príjem, tým väčšia je výdrž. A ak je zásobovanie tela kyslíkom pravidelné, naše pľúca a srdce pracujú normálne, zlepšuje sa aj naše kardiovaskulárne zdravie.

Pri aktívnom pohybe a dýchaní, kyslíkom obohatená krv prečistí orgány a väzivá.

Profesionálni zahraniční športovci veľmi radi používajú kyslíkovú terapiu na dosiahnutie vynikajúceho výkonu a na urýchlenie regenerácie organizmu po tréningu. Vplyv terapie s kyslíkom počas alebo po športovaní v posilňovni alebo doma:

 • organizmus zaťaženie zvládne ľahšie, bez svalovej horúčky
 • stratí sa dýchavičnosť
 • v prípade dostatočného množstva kyslíka vo svalstve, dosiahneme: väčší výkon, väčšiu kapacitu výkonu, vytrvalosť, zvýši sa kapacita zaťažiteľnosti svalov
 • vytvára sa menšie množstvo kyseliny mliečnej
 • zvyšuje sa schopnosť koncentrácie
 • odstraňuje sa nedostatok kyslíka pri cvičení
 • organizmus sa ľahšie a rýchlejšie regeneruje
 • tie isté cviky sa dajú vykonávať s menším počtom pulzu

Kyslík potrebujú nielen svaly k vyššiemu silovému výkonu a vytrvalosti, ale aj mozog k duševnej koncentrácii. Vďaka kyslíku sa začínajú spaľovať tukové zásoby, ktoré obsahujú dvakrát toľko energie ako pečeňový a svalový glykogén a svalové bielkoviny. Športovec nasýtený čistým kyslíkom to pocíti ako blahodarný “druhý dych”. Únava je zrazu preč (i únavová kyselina mliečna – laktát – sa vďaka kyslíku odbúrava), rytmus dýchania sa upokojuje, duševná koncentrácia sa obnovuje a počiatočný stres z nástupu námahy mizne. Za pomoci kyslíka úspešne spaľujeme podkožný tuk v posilňovni a kombináciou s vytrvalostným typom tréningu dosiahneme výnimočnú vytrvalosť a radosť z cvičenia.

Isto ste spoznali prostredie vydýchanej posilňovne alebo sály na spinning, ktoré neboli dobre vetrané. Pokles koncentrácie kyslíka len o 0,5-0,7 % v kombinácii so zvýšenou teplotou a tréningovým napätím zrazu vedú u cvičencov k pocitom dusna, zbytočným bolestiam hlavy a kŕčom, ktoré znehodnocujú prínos tréningu.

Kyslík sa dá odporučiť všetkým aktívnym ľuďom, športovcom vo fitcentrách, a v posilňovniach vo veľkých mestách, v zle vetrateľných tréningových miestnostiach, vrcholovým športovcom v predsúťažnej príprave, či naopak, pri regenerácii po náročnom tréningu alebo súťaži a pri všetkých aeróbnych aktivitách, smerujúcich buď ku spaľovaniu tuku, alebo k tréningu vytrvalosti. Inhalácia kyslíka odstraňuje únavu, znižuje pulz a zlepšuje prúdenie krvi, a tým aj obnovuje stratenú energiu.

Pre študentov

Kyslík je potrebný nielen k vyššiemu výkonu svalov a vytrvalosti celého organizmu, ale potrebuje ho i mozog k bezchybnej činnosti a duševnej koncentrácii. Pri nadpriemernej námahe, či už duševnej alebo fyzickej, občasných bolestiach hlavy a pri nútenom pobyte v nevetranej alebo zle klimatizovanej miestnosti, totiž v tele pribúda rozpustený, kyslotvorný “odpadový” oxid uhličitý. Nároky na kyslík vtedy výrazne stúpajú. Pri dostatočnom nasýtení čistým kyslíkom zrazu pocítime blahodarný “druhý dych” podobne ako športovci. Únava a stres, ktoré sú dôsledkom námahy, náhle ustúpia, dýchanie sa skľudní a sústredenie sa rýchle obnovuje. Zvýšený prísun čistého kyslíka zvýši schopnosť učiť sa tým, že pomôže prekonať organizmu psychickú i duševnú únavu a dodá tento vzácny plyn tam, kde to pri učení najviac potrebujeme – do mozgu.

Pre vodičov motorových vozidiel

Ak vodič dýcha dlhšiu dobu vydýchaný vzduch v kabíne automobilu, kde je znížená koncentrácia kyslíka spolu s výfukovými plynmi, spôsobuje to problémy s jeho pozornosťou a vedomím.  Prirodzene sa tak zvyšuje riziko vzniku krízovej situácie. Čím dlhšia je jazda autom, tým viac sa na vodičovi, ale aj na ostatných členoch posádky stále viac prejavuje únava. V tomto momente by nášmu organizmu pomohla krátka inhalácia kyslíka. To preto, lebo veľkú časť hemoglobínu viaže na seba oxid uhoľnatý a tak zabraňuje jeho viazaniu na kyslík. Toto je dôvod, prečo sme unavení pri dlhšej jazde autom. Mikrospánok, strata pozornosti, vyčerpanosť organizmu, bolesti hlavy a dýchacie problémy sa môžu odstrániť inhaláciou kyslíka. Na miestach s vysokou koncentráciou výfukových plynov sa stávame roztržití a zoslabnutí. Dokonca sa objavujú symptómy podobné epilepsii. Keď telo spaľuje kyslík na energiu, tvoria sa odpadové látky. Oxid uhličitý, ktorý sa vytvára v priebehu celého procesu, vplýva na mozog, srdce a iné orgány. Aby sme ochránili telo musia sa tieto plyny odvádzať. Pľúca neustále zásobujú telo a mozog kyslíkom a srdce a iné orgány vylučujú kyselinu uhličitú, ktorá bráni oxidácii krvi.  Preto inhaláciou kyslíka zabránime  únave a zvýšime výdrž nášho organizmu. Kyslík na rozdiel od iných stimulantov priamo zlepšuje prekrvenie mozgu a pomáha nám udržať pri šoférovaní toľko potrebnú pozornosť. Jeho účinok v porovnaní napr. s kofeínom v káve, alebo taurínom v energetickom nápoji nie je nárazový, preto prirodzeným spôsobom udržuje vitálne funkcie organizmu bez zbytočného zaťaženia.

Fajčenie a kyslík

Štúdie o škodlivosti fajčenia zistili, že fajčenie oslabuje atletické schopnosti. Je známy poznatok že športovci by nemali fajčiť. Napríklad horolezci nefajčia ani nepijú týždeň pred výstupom.

Ale prečo je fajčenie škodlivé?

Horiaca cigareta obsahuje okolo 4000 rozličných nebezpečných látok ako sú nikotín, decht, oxid uhoľnatý a dym. Spojenie hemoglobínu s kysličníkom uhoľnatým je 200-krát pevnejšie ako s kyslíkom. Čo má za následok to, že ak sa dostane do pľúc, zabraňuje prenos kyslíka krvou a vytesňuje tak z organizmu životodárny kyslík. Oxid uhoľnatý sa tiež viaže s myoglobínom, čo je bielkovina podobná hemoglobínu, ktorá uchováva kyslík vo svaloch a hrá svoju úlohu aj v bunkovom dýchaní. Tuhý fajčiar má dvojnásobne až trojnásobne nižšiu zásobu kyslíka, v dôsledku inhalovania oxidu uhoľnatého z cigariet. Napríklad fajčiar, ktorý fajčí 20 cigariet denne má hladinu hemoglobínu viazaného s CO medzi 3~6 %, hneď po fajčení vzrastie cez 10 %. V porovnaní v nefajčiarmi, ktorý ho majú len 2~3 % .

Alkohol a kyslík

Alkohol a kyslík navzájom veľmi súvisia. Dvaja neurológovia na lekárskej fakulte v Tokiu (General Japanese Transportation Science Association pri Welfare Pension Hall Tokio) oznámili zaujímavú správu. Poukázali, že opilecké stavy spôsobené pitím alkoholu sa môžu odstrániť inhaláciou kyslíka. Kyslík odstráni nežiadúce vplyvy alkoholu na telo a okamžite regeneruje. Alkohol sa vo vode redukuje na acetaldehyd. Ten sa ďalej redukuje na vodu a kyselinu uhličitú. Ak sa alkohol redukuje, potrebujeme 3 molekuly vody, aby sa redukovala 1 molekula alkoholu na vodu a kyselinu. Teda čím viac alkoholu pijete tým viac kyslíka sa vo vašom organizme spotrebuje. Ak je nedostatok kyslíka po pití alkoholu, acetaldehyd zostane nerozložený. Čo má za následok bolesti hlavy, žalúdka a zvracanie. Mozog je najcitlivejší orgán v tele na dodávku kyslíka. Ak niekto konzumuje alkohol, mal by tiež inhalovať kyslík, aby sa mu rozkladal alkohol v tele a zabráni tak hypoxémii. Ak inhaluje kyslík niekto v opitom stave, jeho vedomie sa zlepší rovnako ako pozornosť. V skutočnosti ak človek, ktorý požil väčšie množstvo alkoholu, inhaluje kyslík pred spánkom alebo až ráno keď má “opicu”, zlepší to jeho stav a môže si užiť nasledujúci deň.

V kancelárii

Sami ste neraz sedeli vo vydýchanej kancelárii alebo nevetranej konferenčnej miestnosti. I nepatrný pokles koncentrácie kyslíka v dôsledku vydýchania iba o 0,5 – 0,7 % v kombinácii so zvýšenou teplotou a duševným napätím totiž neraz vedú k pocitom dusna, zvýšenej únave, mikrospánku, zbytočným bolestiam hlavy a kŕčom. Je vôbec možné získať dosť potrebného kyslíka vyvetraním v priemyselnom meste, zaťažovanom dopravou a smogom? Štúdie potvrdzujú preukázateľné zvýšené riziko respiračných chorôb u profesií, ktoré trávia väčšinu pracovného času v prašných uliciach. Klimatizované kancelárie nám tiež veľmi nepomáhajú, skôr naopak. Nedostatočne udržiavaná klimatizácia je často “nosičom” mnohých vírusov a baktérií.

Pre tých, ktorí trpia stresom a nespavosťou

Najväčším zabijakom kyslíka v ľudskom organizme je predovšetkým nadmerný stres. V strese sa síce rýchlosť dýchania zvyšuje, naše telo však nedokáže takto získaný kyslík spracovávať. Telu ho môžeme dopriať viac len tak, že budeme zhlboka dýchať. Nezabúdajme, že až 90 percent energie získavame práve z kyslíka. V dnešnej dobe stresom netrpia len podnikatelia, ale aj bežní ľudia. Dokonca aj ženy v domácnosti a deti sa môžu dostať do stresu vplyvom rôznych okolností. Často v noci stres pretrváva a spôsobuje tak nespavosť. Je známy fakt, že kyslík odstraňuje stres. Inhalácia kyslíka pomáha upokojiť nervový systém. Pri hlbokom dýchaní sa ľudia upokoja. Upokojenie sa znamená zníženie krvného tlaku a pulzu do 1-3 minút. Preto je liečba nespavosti kyslíkom lepšia, ako sedatíva zvyšujúce krvný tlak a pulz.

Dýchacie problémy, nádcha, alergie, astma

Nádcha je úkaz, ktorým sa telo snaží zbaviť odpadových látok, ktoré sa v ňom kvôli nedostatku kyslíku hromadia, čo je dôvod prečo človek z mesta ochorie nádchou ľahšie ako človek žijúci na dedine. Dostatočný prísun kyslíku môže preventívne pôsobiť proti ochoreniu nádchou, rovnako ako ju liečiť. Prísunom kyslíku nádchu totiž vyliečite ešte skôr ako ju stihnete dostať. Astmou nazývame druh alergie; jedná sa o ochorenie s nejasnou príčinou i nejasnou liečbou. Pri tomto ochorení dochádza ku strate schopnosti dýchania, ktoré možno čiastočne liečiť jeho príjmom vo forme kyslíkovej inhalácie.

Pokožka a kyslík

Každý deň sa človek nadýchne priemerne dvadsaťtisíckrát, pričom kyslík tvorí z vdýchnutej zmesi asi 20 percent. Okysličená krv zásobuje kyslíkom každú zo 60 biliónov buniek v tele a zbavuje organizmus toxických látok. Rovnako ako naše telo potrebuje kyslík aj naša pleť. Cez naše póry a tukové žľazy v pokožke sa vlhkosť a mastnota neustále vylučujú z tela. Je to nepotrebný odpad, ktorý vzniká pri tom, ako sa telo prispôsobuje vonkajšiemu prostrediu. Pokožka tiež vylučuje jedovatú uhličitú kyselinu a tak cez pokožku dýchame. Kyslík, ktorý si pleť berie z atmosféry, prestúpi do hĺbky 0,4 milimetra, teda presne do miesta, kde ho pleť potrebuje najviac. Tam potom stimuluje bunkový metabolizmus a pomáha bunkám v rýchlejšej regenerácii. Nechať pleť voľne dýchať je podstatou jej sviežeho, zdravo vyzerajúceho a žiarivého vzhľadu. Vďaka transportu kyslíka krvným riečiskom, za priechodu krvi kapilárami, sa pokožka vyživuje. Ak dýchame dostatok kyslíka, zrýchli sa metabolizmus všetkých buniek v tele a tým aj vylučovanie nahromadených plynov (CO, CO2) a iných odpadov. To udržuje telo v rovnováhe. Pokožka je potom pevná a pružná. Toto je tajomstvo krásy vykonávané telom. Skrášľujúce účinky kyslíka sú už teraz horúcou témou v kozmetickom priemysle. Inhalácia kyslíka vyživuje bunky a uzdravuje telo a udržiava pružnú pokožku.

Pre tehotné ženy

Tehotná žena dýcha a žije spolu s plodom. Všetko pre dvoch. Takže ak je dostatok kyslíka pre matku, zlepší sa obeh krvi a tým aj výživa plodu. Kyslík je efektívny a bezpečný spôsob ako udržať matku a plod zdravý. Ak budete poskytovať plodu dostatok čistého kyslíka, zvýšite tým jeho IQ, imunitu a čo viac, budete tým preventívne predchádzať chudokrvnosti matky i dieťaťa.

Starnime pomalšie

Žiaľ, ubúdanie kyslíka v atmosfére vedie k celosvetovému zhoršeniu zdravia. Jeho nedostatok môže byť aj príčinou predčasného starnutia. Organizmus, ktorý sa dostatočne okysličuje, vďaka väčšiemu prekrveniu lepšie funguje a pomalšie starne. Na prvý pohľad je to viditeľné na kvalite pokožky, vlasov, nechtov i pleti. Predpokladá sa, že inhalácia kyslíka môže mať preventívny účinok pri liečbe senility. Spomedzi symptómov hypoxémie je to práve senilita, ktorá je najčastejšie zaznamenaná. Poznáme dva druhy senility: mozgovo-vaskulárnu a psychickú. Pri prípadoch psychickej senility a demencie, bol zaznamenaný nasledujúci jav: množstvo kyslíka v krvi ľudí postihnutých senilitou bol výrazne nižší ako u zdravých jedincov v rovnakom veku. Lekári, ktorí sa zaoberali vplyvmi kyslíka na telo, objavili súvislosť medzi senilitou a nedostatkom kyslíka. Napríklad symptóm známy ako nočná demencia. Nastáva, ak sú ľudia počas dňa normálni, ale počas noci v určitú dobu sa veľmi zmenia a stanú sa veľmi aktívnymi. Ale ak je im večer poskytnutý kyslík tomuto stavu sa zabráni. Telo má rytmus, pomocou ktorého sa riadi v noci a cez deň. Cez noc sa pulz a dýchanie zoslabí. Ale pre ľudí starých, ktorých respiračný systém nie je taký výkonný, je nedostatok kyslíka pre mozog citeľný a vyskytne sa nočná demencia. Preto inhalácia kyslíka skutočne funguje, kyslík skutočne pomáha zlepšovať spánok.

Cukrovka a kyslík

Liečba cukrovky vo všeobecnosti pozostáva z 3 častí: strava, cvičenie a lekárska liečba. Z nich cvičenie je z technického hľadiska aeróbne, čo znamená, že sa na ňom zúčastňuje kyslík. Ak človek vykonáva ľahké cvičenie, krvný cukor a tuk sa zníži. Ale pri namáhavom dlhodobejšom cvičení, cvičíme bez prítomnosti kyslíka a hovoríme tomu tzv. anaeróbne cvičenie. Počas tohto cvičenia sa hladina cukru v krvi zvýši. Pri anaeróbnej práci, sa zdrojom energie pre svaly stáva glykogén. Na druhej strane pri aeróbnej práci sa zdrojom energie stáva cukor a tuky spolu s kyslíkom. Preto sa prirodzene znižuje krvný cukor.

Hypertenzia a kyslík

Keďže dýchanie v ľudskom organizme prebieha nepretržite, existuje súvislosť medzi dýchaním a vysokým krvným tlakom. Bežne zdravý človek dýcha pravidelne 14-16 krát za minútu. Na druhej strane u ľudí s vysokým krvným tlakom, ktorí sa ľahko vyvedú z miery, je vyšší o tretinu, dýchanie je nepravidelné a veľmi rýchlo sa zrýchľuje. Najnovšie štúdie dokázali, že vysoký krvný tlak môže byť zmiernený inhaláciou kyslíka. Inhalácia kyslíka, má vplyv na centrálny nervový systém, ktorý kontroluje krvný tlak, zväčší krvné bunky a zvyšuje podiel hemoglobínu zúčastňujúcom sa na prenose kyslíka. Hemoglobín prenáša kyslík v závislosti od pH krvi. Ak sa pH zníži len o trochu, ovplyvní to prenos kyslíka v celom tele. Ak sa zvýši obsah kyslíka, tak zrýchli aj zväčšovanie krvných buniek. Potom môžu všetky orgány a systémy tela pracovať normálne a krvný tlak sa znormalizuje. Vždy je však potrebné konzultovať terapiu so svojim lekárom.

Nedostatok kyslíka – znížená koncentrácia kyslíka v krvi – hypoxémia

Ľudia pred dávnymi časmi boli fyzicky trénovaní, aby boli schopní loviť v horách a širokých pláňach a to každodenne s nasadením života. Ale dnes keď je všetko modernizované, ľudia zo všetkého najviac zanedbávajú pohyb. Dnes radšej sadneme do auta aj na krátku vzdialenosť, ako by sme sa mali prejsť peši, radšej si vezmeme výťah, alebo ideme eskalátorom ako by sme mali ísť po schodoch. Život sa stal oveľa pohodlnejším. No väčšinou nám na pohyb nezostane čas… Nedostatok pohybu oslabuje telo a spôsobuje slabé zásobovanie tela kyslíkom, čo v konečnom dôsledku vedie k zlej cirkulácii krvi spôsobenej oslabeným dýchaním. Nevedomky sa tak naše telo oslabuje hypoxémiou. Stravovanie sa tiež veľmi zmenilo. Ľudia vyberajú len to čo im chutí a prejedajú sa. Navyše väčšina jedál nie je prírodná. Mäso bravčové, hovädzie, hydinové a vajcia sa získavajú zo zvierat kŕmených chemikáliami. Ovocie a zelenina sa pestujú pomocou umelých hormónov a poľnohospodárskych pesticídov. Ale aj polotovary a mrazené jedlá sú umelé. Prejedanie sa preťažuje náš tráviaci trakt a iné vnútorné orgány, taktiež vytvára jedovaté látky pre telo. Aby sa znížilo množstvo týchto látok, spotrebuje sa väčšie množstvo kyslíka na ich vylúčenie z organizmu. Znečistenie ovzdušia je tiež závažný problém. Ničenie lesov – zdroja kyslíka, devastácia zelene v mestách, vysoká spotreba kyslíka autami, továrňami a priemyselnými zónami, spaľovanie kyslíka rastúcim počtom prúdových lietadiel a tepelných elektrární urýchľuje nedostatok kyslíka vo vzduchu. Nepomáha ani veľká zaľudnenosť a uzavretosť životného prostredia, napr. veľa kyslíka je spotrebovaného napríklad pri varení. Prúdenie vzduchu v moderných budovách je nepostačujúce a klimatizácia vzduch len znečisťuje a rozširuje vírusové ochorenia. V dôsledku toho, telové bunky začnú trpieť hypoxémiou spôsobenou nedostatkom kyslíka. Niektorí lekári prehlasujú, že príčinou všetkých chorôb je hypoxémia. To znamená, že napr. rakovina ako aj choroby srdca sú spôsobené nedostatkom kyslíka v bunkách. Ak trpí organizmus nedostatkom kyslíka, postupne sa naše srdce nevedomky oslabuje a spôsobuje, že nedostatočne funguje náš krvný obeh, látková výmena, imunita… Dr. Otto Heinrich Warburg, držiteľ Nobelovej ceny za medicínu, tiež tvrdí:, “Rakovina je spôsobená hypoxémiou.” “Poruchy metabolizmu sú spôsobené nedostatkom kyslíka”. Je to výrok bežný v súčasnej teórii medicíny. Žiadna bunka v tele neprežije bez kyslíka. Srdcové choroby, dýchacie problémy, alergie tiež nazývané ako civilizačné choroby, útočia na ľudí bez ohľadu na pôvod a vek. Je fakt, že dvaja z piatich ľudí zomrú na mŕtvicu alebo srdcový infarkt. Samovraždy podnikateľov, politikov, zamestnancov, atď. sú často spôsobené únavou a neurotizmom (melanchóliou) z preťaženia ich nervovej sústavy; čo je predispozícia hypoxémie. Ako sa šíri ľudský pokrok príroda a ľudstvo sa stáva viac hypoxemické. Aj napriek tomu je potrebné slabé srdce osviežiť a dostať do normálneho stavu, zásobovaním svalov srdca veľkým množstvom kyslíka. Preto medzi najlepšie spôsoby ako zlepšiť svoje zdravie je pravidelné dýchanie dostatočného množstva čistého vzduchu. Nedostatok kyslíka, prípadne lokálne sa vyskytujúci nedostatok kyslíka v organizme zapríčiňuje nasledovné stavy:

 • rýchlejšie a častejšie sa vytvárajú choroby v organizme
 • nedostatok kyslíka v ľudskom organizme spôsobuje problémy v cirkulácii krvi, čo býva tiež príčinou mnohých ochorení. Tieto symptómy sú viditeľné najviac na pokožke
 • nahromadenie toxínov vo väzivách, a následné problémy s pohybom
 • zaostávajú väzivové stimulácie pri partiách, ktoré sú najďalej od srdca
 • slabá schopnosť mentálnej koncentrácie, nezáujem
 • zhoršené trávenie, nedostatok látkovej výmeny
 • v prípade, ak sa normálne dýchanie telesných buniek stane anaerobným – nedostatok kyslíka, môžu sa vytvoriť rakovinové bunky

  Oxygenoinhalácia  

Táto metóda sa používa v medicíne aj v bežnom živote už niekoľko rokov. Podstatou je rovnomerné zásobovanie organizmu koncentrovaným kyslíkom, čo umožňuje priaznivo zlepšiť energetický potenciál organizmu, zvýšiť psychickú aj fyzickú výkonnosť, urýchliť regeneráciu síl po prekonaní choroby, priaznivo ovplyvniť ochorenia centrálnej nervovej sústavy, kardiovaskulárneho systému, ochorení tráviacej sústavy, urologických, gynekologických a onkologických ochorení, ochorení pohybového aparátu, preventívne pôsobí proti nádorovým ochoreniam, zmierňuje nežiaduce účinky farmaceutickej liečby, dokáže zvýšiť telesnú kondíciu pred plánovanou operáciou, športovým výkonom alebo psychickým vypätím, spomaliť proces starnutia, zbaviť sa vrások a celulitídy. Kyslíková inhalácia obyčajne trvá 20 až 60 minút. Počas jej trvania máte na tvári nasadené špeciálne pohodlné oxy-sluchátka, alebo nosnú kanylu pripojenú k prístroju, ktorý separuje kyslík z okolitého vzduchu. Za ten čas vdýchnete približne 20 až 60 litrov čistého kyslíka. Môžete sa rozhodnúť pre intenzívnu kúru, ktorá prebieha niekoľko dní alebo siahnuť po tejto krášliacej a ozdravnej pomôcke kedykoľvek, keď sa cítite byť na konci so silami. Každá absolvovaná kúra sa okamžite prejaví na organizme v podobe obnovenej vitality. Kyslík naozaj účinne bojuje s únavou. Fyzickou, rovnako ako aj psychickou. K ďalším plusom kyslíkovej inhalácie patrí zlepšenie látkovej výmeny, posilnenie imunity, očista od toxínov, vyhladzovanie vrások a spomalenie procesu starnutia. Pokiaľ máte po operácii či po náročnej chorobe, pomôže vám urýchliť a uľahčiť rekonvalescenciu, ale aj minimalizovať negatívne účinky, ktoré po sebe zanechali lieky. Dôležitý je aj pitný režim, pridanie vitamínov, antioxidantov (pozri nižšie) a dychových cvičení. V tejto kombinácii pomáha organizmu zbaviť sa voľných radikálov, ktorých hromadenie je príčinou predčasného starnutia buniek a rady chorôb. Z prírodných antioxidantov je najúčinnejšia ionizovaná voda, ktorá kôli svojej štruktúre prenikne najúčinnejšie cez bunkovú stenu a viaže v bunkách voľné radikály a rôzne toxické látky a vyplavuje ich z organizmu. Výborný prírodný antioxidant je zelený čaj, nápoje z aloe vera alebo napríklad exotické ovocie acai. Ponuka týchto produktov sa rozširuje každým dňom. Skôr bola táto metóda ťažko dostupná – hlavne vďaka veľkej cene spojenej s nákladmi na stroje pre presné dávkovanie kyslíka, s cenou na dodávky plynu a s bezpečnosťou pri manipulácii, čo teraz už je vyriešené z technologickej, aj z ekonomickej stránky. Kyslíkový koncentrátor využíva úplne novú a najmodernejšiu technológiu. Tento prístroj vyrába kyslík a to spôsobom, ktorý je úplne bezpečný. Na výstupe je jeho koncentrácia 70 až 95%, pričom do pľúc sa Vám dostane hodnota okolo 30 %. Priaznivé účinky absolvovanej oxygenoinhalácie pretrvávajú ešte veľmi dlho a udržujú rozbehnutú regeneráciu organizmu na bunečnej úrovni. Výsledky inhalácie sú pozorovateľné na prvý pohľad. Dobre okysličený organizmus oplýva nielen zdravím, ale aj krásou. Zlepšuje sa kvalita pleti, nechtov i vlasov. A aby sme nezabudli, kyslík upokojuje nervový systém. Tak sa teda zhlboka nadýchnite. Je to ten najdostupnejší zdroj dobrej nálady. Kyslíková inhalácia je komplexná aplikácia. Nepôsobí iba na chorý orgán, ale na celý organizmus. Táto inhalácia kyslíka nie je riziková a je univerzálne použiteľná.

Prehľad a výskyt niektorých najdôležitejších antioxidantov:

 • Flavonoidy tvoria veľmi pestrú skupinu polyfenolických zlúčenín. Ich zvýšený príjem preventívne pôsobí najmä na srdcovocievne choroby. Vyskytujú sa v citrusových plodoch, šípkach, jablkách, paradajkách, čiernom ríbezlí, cibuli, cesnaku, koreninách, hubách, orechoch, liečivých bylinách, v zemiakoch, vo všetkých druhoch zeleniny, v čerešniach, ako i nápojoch (zelený i čierny čaj, pivo, ovocný džús, červené víno, hroznový mušt, káva, kakao, a i). Tu treba zvlášť zdôrazniť, že len malé dávky alkoholu (1-2 dcl červeného vína) pôsobia priaznivo. Väčšie dávky pôsobia už naopak, veľmi negatívne – vyvolávajú tvorbu voľných radikálov.
 • Fenolové kyseliny (olivy, jahody, čierne ríbezle, orechy, káva)
 • Kyselina listová (sója, obilné klíčky, zelené časti rastlín)
 • Fytoncidy (cibuľa, cesnak, pór)
 • Monoterpény (petržlen, mrkva, uhorky, citrusové plody)
 • Fytoestrogény (sója, strukoviny, ľanové semená)
 • Lykopen (paradajky, kečup, marhule, červené melóny, guava, papája)
 • Indoly (kapusta, brokolica, karfiol, kaleráb, chren, ružičkový kel)
 • Steroly (mrkva, karfiol, kel, jablká, jahody)
 • Luteín (špenát, kel, citrusy, farebné papriky)
 • Resveratrol (červené hrozno – i šťava, červené víno)
 • Vitamín E (rastlinné oleje, obilné klíčky, strukoviny, cereálie, listová zeleň, sója, kiwi, marhule, orechy, semená, vajcia, maslo, arašidy, petržlenová vňať, červená kapusta, kel)
 • Vitamín C (šípky, rakytník rešetliakovitý, čierne ríbezle, chren, paprika, jahody, kiwi, cirtusové plody, brokolica, špenát, petržlenová vňať, kyslá kapusta, zemiaky, karfiol, kel, červená kapusta, pažítka, kôpor, egreš, drienky)
 • Vitamín A (cereálie, orechy, kávové zrná, listová zeleň, rybí tuk, vajcia, maslo, mlieko, pečeň rýb, žltý melón, marhule, broskyne, šípky, čerešne, višne a.i.)
 • Karotenoidy (mango, marhule, mrkva, paradajky, petržlen, špenát, brokolica, kel, mlieko, maslo, tekvica, hlávkový šalát a.i.)
 • Selén (ryby, krevety, obilniny, kukurica, cibuľa, cesnak, vajcia, hydina, bravčové mäso, pšeničné klíčky, paraorechy, hríby)
 • Meď (červená listová zelenina, ovocie, ovos, pšenica, orechy, med, strukoviny, vnútornosti, morské živočíchy, semeno tekvice)
 • Zinok (mäso, mlieko, zemiaky, semená tekvice, cícer, obiloviny)
 • Železo (pečeň, slezina, ustrice, ľanové i sezamové semená, kokosová i sójová múka, vajcia, mak, ryby, strukoviny, špenát, majorán, cereálie, arašidy, ryža, šošovica, orechy, slivky)
 • Draslík (hrozno, banány, čierne ríbezle, višne, ringloty, egreš, kakao, čokoláda, obilniny, strukoviny, orechy, minerálky, med)

Dostatočný prísun kyslíka – základ zdravia

Mozog pozostáva z asi 14,5 miliardy mozgových buniek a je centrom riadenia celého tela. Pre bežnú činnosť mozgu, je potrebná dostatočná zásoba kyslíka. Vždy, keď sa potrebujeme koncentrovať či si niečo zapamätať, mozgová aktivita a tým i objem vyžadovaného množstva kyslíka rapídne stúpa. V prípade nedostatku kyslíka potom mozgová aktivita môže byť tlmená ospalosťou a únavou. Mozog vždy potrebuje dostatočné množstvo kyslíka a prúdenie krvi do mozgu, ktorá ho zásobuje kyslíkom, musí byť ustálene – asi 2 000 litrov čo je cca 10 200-litrových sudov denne. To je asi 400-krát viac ako pre celý zvyšok tela. Ak nemá mozog dostatok kyslíka, je to okamžite závažný problém; mozog prestane pracovať (fyziologicky do 5 minút), a po 30 sekundách v tomto stave sa mozgové bunky poškodzujú a nezvratné zničenie buniek nastane po 2-3 minútach. Kyslík osviežuje zaneprázdnený mozog ľudí zdržujúcich sa v uzavretých priestoroch a maximalizuje efektivitu učenia sa. Preto to je vhodné pre študentov, ktorí sa dlho pripravujú na skúšky a tiež pre zamestnancov pracujúcich v noci a v náročných podmienkach.Zvýšený prísun čistého kyslíka zvýši schopnosť učiť sa tým, že pomôže prekonať organizmu psychickú i duševnú únavu a dodá tento vzácny plyn tam, kde to pri učení najviac potrebujeme – do mozgu. Človek neprežije, ak kyslíkom nie sú zásobované všetky zo 60 biliónov buniek v tele. Pľúca a srdce sú zodpovedné za zásobovanie tela kyslíkom. Priemerný človek vdýchne pri jednom nadýchnutí 450-500ml vzduchu. Asi 20% z toho je kyslík. Pľúca stále uskladňujú asi 3 000 ml vzduchu. Udržiavajú si stále množstvo (funkčná rezerva = 3 000ml), bez ohľadu ako dýchame a správa sa ako bezpečnostné zariadenie, chráni telo pred náhlymi zmenami prostredia. Srdce bije 70-krát za minútu, v priemere 80 rokov. Pokiaľ žijeme srdce sa nám nezastaví. Aj keď spíme zásobuje naše telo krvou. Ale zdrojom energie nie je nič iné ako kyslík absorbovaný z artérií. Preto je dôležite pre srdce a pľúca efektívne zásobovať telo krvou. Dnešní ľudia trpia obehovými problémami v dôsledku nedostatku pohybu a nezdravej stravy, čo krv znečisťuje a tým sa poškodzuje správny krvný obeh, ktorý je nevyhnutný k správnemu fungovaniu nášho organizmu. Navyše cholesterol a iné jedy znečisťujú krv. Nečistá krv je príčinou mnohých chorôb. Ale ak je telo zásobované dostatkom kyslíka, funkcia pľúc sa zefektívni a zdravie sa obnoví. Takže ak zvýšime množstvo kyslíka prepravovaného krvou, nezvýši sa len zásoba kyslíka ale sa aj telo zbaví odpadu.Potom sa neočistí len krv ale zlepší sa aj celkové zdravie.

Aký je fyziologický princíp pôsobenia kyslíka?

Kyslík sa po vdýchnutí do pľúcnych komôr viaže v pľúcnych kapilárach na krvné farbivo hemoglobín, ktoré obsahujú červené krvinky-erytrocyty. Výmena plynov t.j. kyslíka a oxidu uhličitého záleží na pasívnej difúzii plynu z oblasti vyššieho tlaku do nižšieho. Tlak kyslíka v pľúcnych komorách je 13,3 kPa (100 mmHg), v pľúcnych kapilárach je tlak kyslíka okolo 5,8 kPa (40 mmHg). Spádovo teda O2 prúdi z alveolov do pľúcnych kapilár a viaže sa na hemoglobín. Bariéra, cez ktorú plyn difunduje je u zdravých osôb veľmi tenká, meria približne 0,5 µm. Difúzia plynov cez alveolokapilárny povrch záleží na hrúbke tejto bariéry. Prenos kyslíka je obvykle úplný v priebehu obehu kapilárnym riečišťom. Erytrocyty prúdia pľúcnymi kapilárami približne okolo 0,75 s a v tomto časovom úseku sa za normálnych okolností uskutoční prenos kyslíka (proces difúzie).

Konečným cieľom kyslíka sú mitochondrie jednotlivých buniek, kde je kyslík spotrebovaný v reťazci enzymatických reakcii vytvárajúcich energiu. Zvýšením frakcie kyslíka v inspirovanom vzduchu sa zvýši parciálny tlakový gradient prenášajúci kyslík k bunkám. Kyslík je životne dôležitý pre metabolizmus, najcitlivejší k nedostatku kyslíka je mozog a centrálny nervový systém.

Indikácie – kyslík pomáha pri týchto zdravotných problémoch

 • pri bolestiach hlavy, zvýšenej únave, poruchách spánku
 • pri ochorení pľúc a priedušiek (napr. bronchitída)
 • pri funkčných dýchacích problémoch, alergiách a astme
 • pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
 • pri ochoreniach srdca a obehového systému
 • pri chronických srdečných insuficienciách
 • pri ochoreniach pohybového aparátu
 • pri chronickom akné a iných problémoch s pokožkou
 • pri psoriáze a iných kožných ochoreniach
 • pri prevenciu pred koronárnymi i mozgovými príhodami
 • pri syndróme chronickej únavy
 • pri príznakoch únavy za volantom
 • pri psychických problémoch a depresiách
 • po nadmernom príjme alkoholu
 • pri psychosomatických ochoreniach
 • pri alkoholizme a závislosti od tabaku a iných narkotík (detoxikácia organizmu)
 • pri ochoreniach centrálnej nervovej sústavy
 • pri ochoreniach tráviacej sústavy
 • pri nechutenstve, bulímii
 • pri diabetických komplikáciách
 • pri urologických ochoreniach
 • pri gynekologických ochoreniach
 • pri problémoch v klimaktériu
 • pri onkologických ochoreniach, pri a po chemoterapii
 • eliminuje dôsledky chronickej hypoxie organizmu
 • chronické alveolitídy, granulomatózy, mukoviscidózy
 • pri angíne pectoris
 • pri pooperačných stavoch
 • pri celkových regeneračných kúrach
 • pri nadváhe, obezite a iných poruchách látkovej výmeny
 • Oxygenoinhalácia sa aplikuje s cieľom okysličovania organizmu, celkovej regenerácie buniek a posilnenia imunity organizmu.

 

Kontraindikácie – kedy sa inhalácia koncentrovaného kyslíka nedoporučuje

 • pri epilepsii
 • v krátkej dobe po transplantácii orgánov
 • pri pokročilej ateroskleróze
 • pri odlúpaní sietnice
 • pri zelenom zákale – glaukome
 • pri hnisavej sinusitis
Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE