Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov

1. fáza KOMPRESIA

15 minút

Počas tejto doby sa telo postupne adaptuje na zvýšený tlak.  Proces môžete kedykoľvek prerušiť a komoru opustiť. Pri zvyšovaní tlaku v komore sa zvyšuje aj okolitá teplota.

2. fáza POBYT

30 minút

Počas pobytu sa tlak pohybuje v rozmedzí 20-30 kPa nad atmosférickým tlakom. Uvedený tlak je možné znížiť v prípade potreby. Celý čas môžete komunikovať s personálom.

3 fáza DEKOMPRESIA

15 minút

Počas tejto fázy sa tlak znižuje na atmosferický tlak. Počas dekompresie môžete mať zalahnuté v ušiach. Po vyrovnaní tlaku je terapia ukončená

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE