Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov

Vysunutie medzistavcovej platničky

BTL_aplikacni-video_SIS_vyhrez-plotenky

V tomto videu uvidíte, ako možno liečiť vysunutie medzistavcovej platničky pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Vyšetrite palpačne gluteálne svalstvo, aby ste vylúčili ďalšiu možnú etiológiu, vyvolávajúce bolestivú projekciu.

Inpingement syndróm

BTL_aplikacni-video_SIS_inpingement-syndrom

V tomto videu uvidíte, ako liečiť impingement syndróm pomocou BTL Výkonového indukčného systému. V rámci vyšetrenia, vykonajte palpáciu šľachových úponov m. biceps brachiu, zistite pasívny rozsah pohybu a svalovú silu ramenného pletenca. Následne umiestnite aplikátor na ramenný kĺb ventrálne. Umiestnite aplikátor tak, aby bol v strede ramenného pletenca.

Syndrom karpálneho tunelu

BTL_aplikacni-video_SIS_syndrom-karpaniho-tunelu

V tomto videu uvidíte, ako liečiť syndróm karpálneho tunelu pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Pred začatím terapie je nutné dôkladne vyšetriť pacienta. Preveďte neurologické vyšetrenie v oblasti zápästia a predlaktia.

Nervová regenerácia

BTL_aplikacni-video_SIS_nervova-regenerace

V tomto videu uvidíte, ako podporiť nervovú regeneráciu pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Preveďte neurologické vyšetrenia a testy svalovej sily flexorov predlaktia. Výsledky týchto vyšetrení vypovedajú o prekonanej periférnej parézie, u ktorej sa čiastočne obnovila svalová sila. Terapia bude aplikovaná na flexory predlaktia.

Hojenie zlomeniny

BTL_aplikacni-video_SIS_regenerece-zlomeniny

V tomto videu uvidíte, ako liečiť zlomeninu pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Terapia bude aplikovaná na zlomeninu holennej kosti. Terapiu je možné aplikovať aj cez sadrovú fixáciu.

Patelárna tendinopatia

BTL_aplikacni-video_SIS_pateralni-tendinopatie

V tomto videu uvidíte, ako liečiť patelárnu tendinopatiu pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Starostlivo vyšetrite kĺbovú vôľu pately, líg. patellae a mäkké tkanivá v oblasti kolenného kĺbu. Následne určite bolestivú oblasť.

Facilitácia dýchacích svalov

BTL_aplikacni-video_SIS_facilitace-dychani

V tomto videu uvidíte, ako facilitovať dýchacie svaly pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Na diagnostiku insuficiencie respiračných funkcií môžete vykonať spirometrické vyšetrenie, konkrétne test maximálnej voľnej ventilácie (MVV). Na obnovenie dychovej kapacity je potrebné posilnenie dýchacích svalov.

Posilňovanie oslabených svalov

BTL_aplikacni-video_SIS_posilovani-oslabenych-svalu

V tomto videu uvidíte, ako možno pomocou BTL Výkonového indukčného systému posilňovať oslabené svaly a tiež ako predchádzať svalovej atrofii. V nasledujúcej terapii vám ukážeme, ako možno pomocou svalovej stimulácie predchádzať svalovej atrofii a možnému vzniku preležanín v oblasti dolných končatín.

Redukcia spasticity

BTL_aplikacni-video_SIS_redukce-spasticity

V tomto videu uvidíte, ako liečiť spasticitu v oblasti hornej končatiny pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Vyšetrite svalový tonus predlaktia a určite úroveň spasticity flexorov zápästia. Terapia je vykonávaná v 2 krokoch. Najskôr je ošetrený spastický sval. Potom premiestnite aplikátor a pokračujte v druhej časti terapie.

Mobilizácia hrudnej chrbtice

BTL_aplikacni-video_SIS_mobilizace-hrudni-patere

V tomto videu uvidíte, ako zmobilizovať hrudnú chrbticu pomocou BTL Výkonového indukčného systému.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE