Rekolekcie v kaštieli
Rekolekcie v kaštieli

Dňa 9. januára 2014 sa u nás v močenskom biskupskom kaštieli konali kňazské rekolekcie.Bolo pre nás cťou privítať 12-tich kňazov močenského dekanátu a účastniť sa spolu s nimi na adorácii a sv. omši, ktorú slúžil pán dekan PhDr. Peter Brisuda. V mene Komunity a našich detí, chlapcov, seniorov a zamestnancov ďakujeme Pánu Bohu za príležitosť účastniť sa spolu s kňazmi liturgie a vďaka milým slovám pána dekana si znovu oživiť vianočné posolstvo vzájomnej lásky. Pán Boh zaplať!