Ocenili sestru Renátku
Ocenili sestru Renátku

Sekcia sociálnych vecí a rodiny Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny oceňovala pri príležitosti 250. výročia od založenia prvého Detského domova v Tomášikove mimo iných aj 16-tich zamestnancov detských domov.Ocenenie za významný prínos a pomoc deťom, ktoré žijú v detskom domove si z rúk Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny – Jána Richtera,
dňa 25. 10. 2013 odniesla  aj naša sestra Mgr. Renáta Minárechová, vedúca detského domova v Močenku. Gratulujeme!