Obnova prísľubov
Obnova prísľubov

Slávnosť Zoslania Ducha svätého je pre našu Komunitu dňom, kedy si obnovujeme bonum propositum...Vo veľkej radosti dávame na známosť, že sme si dnes slávnostne obnovili naše prísľuby – bonum propositum (dobré predsavzatia). Udialo sa to počas sv. omše, ktorú za účasti všetkých našich drahých chlapcov, detí, seniorov i zamestnancov celebroval náš Páter Branko Tupý. V homílii sme boli vyzvaní budovať pravú jednotu podľa vzoru prvých kresťanov. Dozvedeli sme sa, že budeme mať v kaštieli výťah; Števko upiekol opäť nádhernú tortu a inak sa nestalo nič viditeľne pozoruhodné ako minulý rok, kedy sme zažili počas omše nálet našich pávov. Podvečer sme sa zúčastnili adorácie, sv. ruženca a vešpier v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Naše deti sa tešili osobitnému požehnaniu od otca biskupa V. Judáka.

Nech Duch svätý prebýva naďalej v našich srdciach a nech sa Jeho ovocie množí v našich životoch na slávu Božiu.

galéria