Deje sa u nás....
Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2023

Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2023

V Komunite Kráľovnej pokoja v Močenku sa mesiac august niesol v duchu slávenia výročia príchodu komunity do Močenka. Biskupský kaštieľ v Močenku, niekdajšie letné sídlo nitrianskych biskupov, poskytol v roku 2003 komunite vtedajší nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec. Okrem 20. výročia príchodu komunity do Močenku je rok 2023 Jubilejný aj z dôvodu 30. výročia jej založenia. V deň slávnosti […] ...

Ľudské práva v praxi ZSS

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva školilo v dňoch 18. a 20. 7. 2023 zamestnancov a klientov našich zariadení DSS Radošina a ZSS Močenok v oblasti ľudských práv. V samostatných skupinách, ktoré tvorili zamestnanci a zvlásť klienti boli školiteľmi priblížené ľudské práva a ich ochrana v praxi zariadení sociálnych služieb. Po prednáškovej časti nasledovala živá […] ...

Slávnosť Božieho milosrdenstva 2023

Slávnosť Božieho milosrdenstva 2023

Na 2. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva 16. apríla 2023 v Kaplnke Kráľovnej pokoja – Matky milosrdenstva v sídle komunity v Radošine celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s moderátorom komunity Brankom Tupým a ďalšími kňazmi slávnostnú svätú omšu za účasti členov komunity, zamestnancov a klientov domova sociálnej starostlivosti a detského domova. Po jej […] ...

Školenie klientov

Školenie klientov

Klienti zariadení Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku a v Radošine absolvovali dvojdňové školenie v oblasti ošetrovania ošípaných. Školiteľom organizoval Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácii. Školenia sa zúčastnili klienti, ktorí sa vrámci pracovnej terapie starajú o ošípané v zariadení. Ďakujeme prof. Ing. Debrecénimu, CSc. sa zaujímavé sporstredkovanie informácií a zručností pre našich klientov. ...