Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov

Jubilejný rok 2023
Jubilejný rok 2023

Dňa 26. októbra 1993 schválil nitriansky sídelný biskup kardinál Ján Chryzostom Korec Komunitu Kráľovnej pokoja s kánonickým štatútom CHRISTIFIDELIUM CONSOTIATIO.

Rok 2014 je pre našu Komunitu jubilejným, dvadsiatym rokom
od schválenia komunity Konferenciou biskupov Slovenska (24. 2. 1994).
Pozývame preto všetkých priateľov, dobrodincov a známych na spoločné slávenie našich sviatkov a výročí.

Kalendár výročí a sviatkov
Pozdravny list Jeho Eminencie J. Ch. Korca

List-kard-Korca

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE