Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Sviečková dielnička
Sviečková dielnička

Vy ste svetlo sveta. (Mt 5,14)

Na tejto stránke práve pracujeme.

E-shop
Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE