Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2023
Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2023

V Komunite Kráľovnej pokoja v Močenku sa mesiac august niesol v duchu slávenia výročia príchodu komunity do Močenka. Biskupský kaštieľ v Močenku, niekdajšie letné sídlo nitrianskych biskupov, poskytol v roku 2003 komunite vtedajší nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec. Okrem 20. výročia príchodu komunity do Močenku je rok 2023 Jubilejný aj z dôvodu 30. výročia jej založenia. V deň slávnosti […]V Komunite Kráľovnej pokoja v Močenku sa mesiac august niesol v duchu slávenia výročia príchodu komunity do Močenka. Biskupský kaštieľ v Močenku, niekdajšie letné sídlo nitrianskych biskupov, poskytol v roku 2003 komunite vtedajší nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec. Okrem 20. výročia príchodu komunity do Močenku je rok 2023 Jubilejný aj z dôvodu 30. výročia jej založenia.

V deň slávnosti Panny Márie Kráľovnej, pri príležitosti 30. výročia založenia Komunity Kráľovnej pokoja a 20. výročia jej pôsobenia v Biskupskom kaštieli v Močenku slávil v komunite v Močenku Eucharistiu, spolu s prítomnými kňazmi, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po sv. omši nasledovalo spoločné posedenie s pohostením. Slávnosti sa zúčastnili nielen veriaci z farnosti Močenok a pútnici z celého Slovenska, ale aj predstavitelia verejnej správy – nitriansky župan Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce Močenok PaedDr. Roman Urbánik a ďalší. Pohostenie pripravili členovia komunity spolu s klientmi pre všetkých prítomných z vlastných dopestovaných plodín a dochovaných zvierat. Život v komunite sa riadi tiež odkazom patróna sv. Vincenta “ Milujme Boha, bratia moji, milujme Boha, ale nech je to s námahou naších rúk a v pote našej tváre..“, kde každý podľa svojich schopností prispievam svojím podielom. Slávnosť sa konala v deň, kedy si pripomíname 200. výročie narodenia sv. Ľudovíta, otca sv. Terezky, ďalšej zo spolupatróniek komunity.

Biskup Judák vyzdvihol službu komunity, obetavosť jej členov, spolupracovníkov a zamestnancov. Zaželal do ďalších rokov Božie požehnanie a odhodlanie slúžiť tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, chudobným a biednym. Poukázal na skutočnosť, že keď sa pred 150. rokmi staval tento kaštieľ, nepredpokladalo sa, že v ňom raz budú žiť práve ľudia odkázaní na pomoc druhých, siroty a slabí. Využívanie kaštieľa je však v duchu jeho staviteľa, nakoľko biskup Palugay dal postaviť kaštieľ v Močenku, aby podporil remeselníkov a umelcov v čase veľkej núdze a nedostatku pracovných príležitostí.

Nitriansky župan ocenil prevádzku zariadenia sociálnych služieb, ktoré okrem iného využíva moderné technológie, ako napríklad vykurovanie prostredníctvom tepelných čerpadiel, ohrev vody solárnymi panelmi, výrobu elektrickej energie fotovoltickými panelmi, pohon vozidiel na CNG. Prezrel si areál zariadenia, v ktorom klienti nielen rozvíjajú svoje pracovné zručnosti aj prácou na záhrade, či pri chove hospodárskych zvierat – ošípaných a oviec, ale  majú aj možnosť využívať rôzne rehabilitačné prístroje, ako aj vonkajší bazén. Ocenil skutočnosť, že v čase pandémie Covid-19 sa v zariadení toto ochorenie nevyskytlo.