Ľudské práva v praxi ZSS

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva školilo v dňoch 18. a 20. 7. 2023 zamestnancov a klientov našich zariadení DSS Radošina a ZSS Močenok v oblasti ľudských práv. V samostatných skupinách, ktoré tvorili zamestnanci a zvlásť klienti boli školiteľmi priblížené ľudské práva a ich ochrana v praxi zariadení sociálnych služieb. Po prednáškovej časti nasledovala živá […]Slovenské národné stredisko pre ľudské práva školilo v dňoch 18. a 20. 7. 2023 zamestnancov a klientov našich zariadení DSS Radošina a ZSS Močenok v oblasti ľudských práv. V samostatných skupinách, ktoré tvorili zamestnanci a zvlásť klienti boli školiteľmi priblížené ľudské práva a ich ochrana v praxi zariadení sociálnych služieb. Po prednáškovej časti nasledovala živá diskusia. Zamestnanci, ako aj klienti, sa dopytovali na riešenie rôznych situácií z pohľadu zachovania a dodržania ľudských práv.