Školenie klientov
Školenie klientov

Klienti zariadení Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku a v Radošine absolvovali dvojdňové školenie v oblasti ošetrovania ošípaných. Školiteľom organizoval Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácii. Školenia sa zúčastnili klienti, ktorí sa vrámci pracovnej terapie starajú o ošípané v zariadení. Ďakujeme prof. Ing. Debrecénimu, CSc. sa zaujímavé sporstredkovanie informácií a zručností pre našich klientov.Klienti zariadení Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku a v Radošine absolvovali dvojdňové školenie v oblasti ošetrovania ošípaných. Školiteľom organizoval Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácii. Školenia sa zúčastnili klienti, ktorí sa vrámci pracovnej terapie starajú o ošípané v zariadení. Ďakujeme prof. Ing. Debrecénimu, CSc. sa zaujímavé sporstredkovanie informácií a zručností pre našich klientov.