Zvyšovanie samostatnosti klientov
Zvyšovanie samostatnosti klientov

Ďalší klienti DSS Radošina prešli z celoročnej formy poskytovania sociálnej služby na týždennú formu. Komunita Kráľovnej pokoja v spolupráci s občianskym združením Rodina dobrej nádeje pomohla ďalším klientom pri získaní vlastných nehnuteľností, v ktorých budú tráviť svoj samostatnejší život s podporou. Cieľom služby komunity je, okrem poskytovania sociálnej služby, vytvárať zázemie pre klientov, ktorí nemajú […]Ďalší klienti DSS Radošina prešli z celoročnej formy poskytovania sociálnej služby na týždennú formu. Komunita Kráľovnej pokoja v spolupráci s občianskym združením Rodina dobrej nádeje pomohla ďalším klientom pri získaní vlastných nehnuteľností, v ktorých budú tráviť svoj samostatnejší život s podporou. Cieľom služby komunity je, okrem poskytovania sociálnej služby, vytvárať zázemie pre klientov, ktorí nemajú vlastné rodinné prostredie. Okrem získavania pracovných zručností a návykov, spolu s finančnou podporou, sú klienti vedení k hospodáreniu s vlastnými finančnými prostriedkami s cieľom získania vlastného samostatného bývania. V tomto smere sa podarilo zavŕšiť dlhoročný proces ďalším klientom, ktorí získali vlastné bývanie.