Každodenná činnosť
Každodenná činnosť

Každodenná zmysluplná činnosť je v našom zariadení dôležitou súčasťou života. Sme presvedčení, že každý klient je schopný vytvárať hodnoty a svojím úsilím, akýmkoľvek veľkým – tak prispievať k budovaniu kúska lepšieho sveta.  Našim klientom v procese pracovnej rehabilitácie vraciame zodpovednosť a dôstojnosť. Neľutujeme ich, ale súcitíme s nimi a pozývame ich do spoluvytvárania veľkých vecí. Veríme, že veľakrát naše malé nič, ktoré […]Každodenná zmysluplná činnosť je v našom zariadení dôležitou súčasťou života. Sme presvedčení, že každý klient je schopný vytvárať hodnoty a svojím úsilím, akýmkoľvek veľkým – tak prispievať k budovaniu kúska lepšieho sveta.  Našim klientom v procese pracovnej rehabilitácie vraciame zodpovednosť a dôstojnosť. Neľutujeme ich, ale súcitíme s nimi a pozývame ich do spoluvytvárania veľkých vecí. Veríme, že veľakrát naše malé nič, ktoré dáme s láskou – sa rozmnoží a vieme tak spolu spraviť niečo úžasné.