Jar
Jar

Jar je v plnom prúde a to do veľkej miery ovplyvňuje aj život v našej Komunite. V Radošine aj v Močenku máme pomerne veľké hospodárstvo, skleníky, záhrady, role, chováme, pestujeme, sadíme. Tešíme sa novému životu, našim prírastkom – prasiatkam a ovečkám, a tiež úrode, prvým plodom, všetkému, čo klíči, rastie a oslavuje Pôvodcu života. Ponúkame vám zopár fotiek z týchto jarných mesiacov.   Jar je v plnom prúde a to do veľkej miery ovplyvňuje aj život v našej Komunite. V Radošine aj v Močenku máme pomerne veľké hospodárstvo, skleníky, záhrady, role, chováme, pestujeme, sadíme. Tešíme sa novému životu, našim prírastkom – prasiatkam a ovečkám, a tiež úrode, prvým plodom, všetkému, čo klíči, rastie a oslavuje Pôvodcu života. Ponúkame vám zopár fotiek z týchto jarných mesiacov.