Deje sa u nás....
Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2023

Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2023

V Komunite Kráľovnej pokoja v Močenku sa mesiac august niesol v duchu slávenia výročia príchodu komunity do Močenka. Biskupský kaštieľ v Močenku, niekdajšie letné sídlo nitrianskych biskupov, poskytol v roku 2003 komunite vtedajší nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec. Okrem 20. výročia príchodu komunity do Močenku je rok 2023 Jubilejný aj z dôvodu 30. výročia jej založenia. V deň slávnosti […] ...

Slávnosť Božieho milosrdenstva 2023

Slávnosť Božieho milosrdenstva 2023

Na 2. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva 16. apríla 2023 v Kaplnke Kráľovnej pokoja – Matky milosrdenstva v sídle komunity v Radošine celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s moderátorom komunity Brankom Tupým a ďalšími kňazmi slávnostnú svätú omšu za účasti členov komunity, zamestnancov a klientov domova sociálnej starostlivosti a detského domova. Po jej […] ...

Slávnosť sv. Don Bosca

Slávnosť sv. Don Bosca

V deň sviatku sv. Jána Bosca, jedného z patrónov, navštívil Komunitu Kráľovnej pokoja v Radošine bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Spoločne sa začal sláviť Jubilejný rok 30. výročia založenia Komunity. Spolu s prítomnými kňazmi, pátrom Brankom J. Tupým – moderátorom komunity, Mariánom Jančekom – dekanom dekanátu Radošina, Mons.  Milanom Kupčíkom – farárom Radošiny a otcom Marekom Muchom, spolupracovníkom komunity, slávil […] ...

Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2021

Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2021

V predvečer sviatku Panny Márie Kráľovnej sa v Biskupskom kaštieli v Radošine, v sídle Komunity Kráľovnej pokoja, konala slávnosť. ...