Voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta SR

Klienti zariadení sociálnych služieb Komunity KP uplatnili aktívne svoje právo voliť a volili prezidenta SR. Imobilní volili do prenosnej urny a ostatní klienti sa zúčastnili volieb vo volebných miestnostiach.Klienti zariadení sociálnych služieb Komunity KP uplatnili aktívne svoje právo voliť a volili prezidenta SR. Imobilní volili do prenosnej urny a ostatní klienti sa zúčastnili volieb vo volebných miestnostiach.