Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
KontaktVšetky polia sú povinné

MOČENOK

Komunita Kráľovnej pokoja
ThLic. PhDr. PeadDr. Branko Jozef Tupý, PhD.
moderátor KKP
Sv. Gorazda 553/28 – kaštieľ
951 31 Močenok

pevná linka: 037/77 812 27
mobilné spojenie: 0910/842 382
e-mail: kkp@slovanet.sk

RADOŠINA

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18 – kaštieľ
956 05 Radošina

pevná linka: 038/53 981 02
e-mail: kkp@slovanet.sk

E-MAILY

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE