Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Výzvy
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre Projekt Better future údržbárske potreby. Platnosť výzvy do: 13. 12. 2013, 10,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre Detský domov Močenok kancelársky nábytok. Platnosť výzvy do: 17. 12. 2013, 23,59 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre Detský domov Močenok DeD vybavenie. Platnosť výzvy do: 17. 12. 2013, 23,59 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre Projekt Better future na dodanie tovaru ochranné osobné pracovné pomôcky. Platnosť výzvy do: 20. 2. 2014, do 8,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky na poskytnutie služby BOZP a PO. Platnosť výzvy do: 11. 4. 2014, 23.59 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre projekt Posilnenie osamostatňovania sa, na poskytnutie služby Vodičské oprávnenia. Platnosť výzvy do: 7. 5. 2014, do 8,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky – jarná deratizácia. Platnosť výzvy do: 15. 5. 2014, do 8,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre projekt Posilnenie osamostatňovania sa, na stavebné práce Rekonštrukcia rodinného domu Močenok. Platnosť výzvy do: 15. 5. 2014, do 8,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Reštaurovanie nástenných malieb Veľkej sály NKP Kaštieľ Močenok Platnosť výzvy do: 15.8.2017 do 12,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Reštaurovanie nástenných malieb stropu Hudobnej sály NKP Kaštieľ Močenok Platnosť výzvy do: 20.08.2018 do 12,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Deinštitucionalizácia DeD Močenok / Nábytok pre RD Radošina a RD Nitra Platnosť výzvy do: 30.08.2018 do 14,00 hod.
Špecifikácia pre RD Nitra Platnosť výzvy do: Príloha k výzve
Špecifikácia pre RD Radošina Platnosť výzvy do: Príloha k výzve
Doplnená Výzva zo 17.8.2018 na predkladanie cenovej ponuky - Deinštitucionalizácia DeD Močenok / Nábytok pre RD Radošina a RD Nitra Platnosť výzvy do: 30.08.2018 do 14,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Reštaurovanie nástenných malieb stropu Hudobnej sály NKP Kaštieľ Močenok Platnosť výzvy do: 17.9.2018 do 12,00 h.
Prieskum trhu: Deinštitucionalizácia DeD Močenok – stavebný dozor Platnosť výzvy do: PRÍLOHA K VÝZVE:
Technická správa k Prieskumu trhu Deinštitucionalizácia DeD Močenok – stavebný dozor Platnosť výzvy do: 18.09.2018 do 12,00 h.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Deinštitucionalizácia DeD Močenok – stoličkový výťah Platnosť výzvy do: 21.09.2018 do 12,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Kúpa osobného motorového vozidla Platnosť výzvy do: 08.10.2018 do 12,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Nákup osobného automobilu 7 miestneho Platnosť výzvy do: 13.5.2019 do 12,00 hod.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Reštaurovanie-Obnova lustra NKP kaštieľ Močenok Platnosť výzvy do: 20.06.2019 do 12,00 hod.
Výzva na predloženie ponuky - Nákup osobného automobilu 7 miestneho Platnosť výzvy do: 27.9.2023 do 12,00 hod.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE