Deje sa u nás....
Slávnosť Božieho milosrdenstva 2023

Slávnosť Božieho milosrdenstva 2023

V nedeľu Božieho milosrdenstva navštívil komunitu v Radošine pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. O 15.00 hodine slávil Eucharistiu, po ktorej nasledovalo spoločné posedenie s pohostením. V tomto roku bolo slávenie tohto sviatku doplnené tiež ďakovaním za 30 rokov služby Komunity Kráľovnej pokoja. Pri tejto príležitosti pápež František udelil osobitné apoštolské požehnanie pátrovi Brankovi Tupému, […] ...

Slávnosť sv. Don Bosca

Slávnosť sv. Don Bosca

V deň sviatku sv. Jána Bosca, jedného z patrónov, navštívil Komunitu Kráľovnej pokoja v Radošine bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Spoločne sa začal sláviť Jubilejný rok 30. výročia založenia Komunity. Spolu s prítomnými kňazmi, pátrom Brankom J. Tupým – moderátorom komunity, Mariánom Jančekom – dekanom dekanátu Radošina, Mons.  Milanom Kupčíkom – farárom Radošiny a otcom Marekom Muchom, spolupracovníkom komunity, slávil […] ...

Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2021

Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2021

V predvečer sviatku Panny Márie Kráľovnej sa v Biskupskom kaštieli v Radošine, v sídle Komunity Kráľovnej pokoja, konala slávnosť. ...

Nový prístroj v zariadení – Exdia

Nový prístroj v zariadení – Exdia

Komunita Kráľovnej pokoja má k dispozícii nový prístroj Exdia pre svojich klientov a zamestnancov. ...