Deje sa u nás....

Slávnosť sv. Terézie z Lisieux v Biskupskom kaštieli v Močenku

Dnes na sviatok sv. Terézie z Lisieux sa v Komunite Kráľovnej pokoja konala slávnosť ku cti tejto spolupatrónky komunity. Svätú omšu v kaplnke Biskupského kaštieľa v Močenku celebroval páter Branko, moderátor Komunity. Vo svojej homílii priblížil malú cestu sv. Terezky. Poukázal na jej prežívanie dôvery voči milosrdnému Bohu a priblížil duchovnú cestu, ktorou sa Terezka postupne preniesla cez strach k dôvere a odovzdanosti. Pri svätej omši si aj pripomenuli uctievanie relikvií sv. Terezky, ktoré sa uskutočnilo na tomto mieste počas putovania Brazílskeho relikviára tejto najmladšej Učiteľky Cirkvi po Slovensku. Na záver svätej omše bol prečítaný list apoštolského nuncia na Slovensku. V liste arcibiskup M. Giordana odovzdal pozdravy a apoštolské požehnanie Svätého otca Františka, ktorý s potešením prijal správu o putovaní relikvií sv. Terezky po Slovensku v januári tohto roka a k jeho uskutočneniu úprimne blahoželá. List je uverejnený na stránke www.terezka.kkp.sk . ...

List apoštolského nuncia na Slovensku

Pri príležitosti putovania Brazílskeho relikviára sv. Terezky z Lisieux poslal apoštolský nuncius na Slovensku list, v ktorom odovzdáva posolstvo Svätého otca Františka. Pre zväčšeniu listu, kliknite naň. ...

Slávnosť Panny Márie Kráľovnej v KKP Močenok

Dňa 22. 8. 2016 sa v Biskupskom kaštieli v Močenku konala slávnosť pri príležitosti sviatku hlavnej patrónky komunity, Panny Márie Kráľovnej. Svätú omšu celebroval vsdp. Dr. Martin Michalíček, riaditeľ Biskupského úradu v Nitre. Koncelebrovali páter Branko Tupý, dekan Močenského dekanátu vsdp. Peter Brisuda, vdp. Rudolf Kopecký a vdp. Marek Mucha. Po svätej omši nasledovalo agapé - pečené prasiatko a ďalšie domáce dobroty. ...