Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /nfsmnt/hosting2_2/0/c/0c67c0e0-5eab-42d7-9b4f-da88f812e269/kkp.sk/web/wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/0/c/0c67c0e0-5eab-42d7-9b4f-da88f812e269/kkp.sk/web/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Dom Hrabičov | Komunita Kráľovnej pokoja
Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: 75333192/0200

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby v Hrabičove sme zriadili v roku 2013. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Galéria

Zariadenie pre seniorov

V roku 2013 začneme prevádzkovať aj domov pre seniorov.

V zariadení pre seniorov poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie, utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Opatrovateľská služba terénna

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby sme v obci Hrabičov poskytovali v rokoch 2014 – 2015.  T. č. v tejto lokalite túto službu neposkytujeme.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 .
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

Rekreačný dom pre pobyty

Priestory rekreačného domu zároveň ponúkame pre skupiny. Hrabičov (okres Žarnovica) sa nachádza v pohorí Vtáčnik vo veľkolepom prostredí uprostred krásnej prírodnej scenérie.

kapacita: 30 osôb
cenník: na vyžiadanie na e-mailovej adrese: kkp@slovanet.sk

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE