Deje sa u nás....
Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2021

Slávnosť Panny Márie Kráľovnej 2021

V predvečer sviatku Panny Márie Kráľovnej sa v Biskupskom kaštieli v Radošine, v sídle Komunity Kráľovnej pokoja, konala slávnosť. Komunitu navštívil nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. Celebroval slávnostnú svätú omšu, po ktorej sa v sprievode účastníci presunuli k zreštaurovanej soche Panny Márie Kráľovnej. Socha pochádza z roku 1896 a nachádza sa nad obcou, neďaleko kaštieľa, pri pôvodnom gaštanovom, t. č. novovysadenom orechovom sade. Sochu dala zreštaurovať komunita z vďačnosti za doterajšiu pomoc a ochranu Panny Márie Kráľovnej. Je prozreteľnostné, že práve pri Biskupskom kaštieli v Radošine, v ktorom začala komunita svoju činnosť v roku 1993 sa nachádzala socha Panny Márie Kráľovnej, ktorú dal inštalovať spolu s vysadením gaštanového sadu vtedajší nitriansky biskup Imrich Bende. Práve tieto pozemky komunita obhospodaruje od začiatku svojho pôsobenia v Radošine. Po požehnaní sochy sa všetci spoločne zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. ...

Nové rehabilitačné zariadenie

Klienti zariadení sociálnych služieb Komunity Kráľovnej pokoja majú k dispozícii nový rehabilitačný prístroj s najnovšou technológiou firmy BTL - indukčná terapia. Princíp výkonového indukčného systému spočíva v intenzívnom elektromagnetickom poli, ktoré má pozitívne liečebné účinky na ľudské tkanivo. Medzi hlavné liečebné účinky patrí predovšetkým úľava od bolesti, podpora hojenia rán, zlomenín, svalová relaxácia, svalová stimulácia a mobilizácia kĺbov. Používa sa tiež v liečbe akútnych i chronických bolestí muskuloskletálneho a nervového aparátu vďaka selektívneho pôsobenia na nervosvalové tkanivo. Interakciou elektromagnetického poľa a svalového tkaniva dochádza k vyvolaniu svalovej kontrakcie. Repetetívnou svalovou kontrakciou v okolí kĺbu dochádza k jeho mobilizácii a uvoľneniu kĺbovej blokády. Vďaka hyperemizačno-trofotropnému vplyvu na lokálny metabolizmus možno indikovať terapiu SIS už od prvého štádia hojenia zlomenín. Myostimulačný účinok možno dosiahnuť zmenou akčného potenciálu a následnou depolarizáciou nervosvalového tkaniva, kedy je výsledkom svalová kontrakcia. Pomocou vysokofrekvenčnej stimulácie možno eliminovať zvýšené svalové napätie, čo je možné využiť v liečbe spasticity. Vzhľadom k širokému záberu indikácie zariadenia je jeho využívanie pre klientov veľkým prínosom. ...

Deň detí 2019

Pri príležitosti MDD sa v Komunite Kráľovnej pokoja opäť konal zábavný deň pod názvom Deň detí. Deti z centra pre deti a rodiny a klienti zariadení sociálnych služieb Komunity Kráľovnej pokoja čakali rôzne aktivity, súťaže maľovanie na tvár, rybičky, kolky, skákanie vo vreci, zhadzovanie plechoviek, prezentácia záchrannej zdravotnej služby s ukážkami ošetrení. Samozrejme nasledovala grilovačka, občerstvenie, sladké odmeny, darčeky a diskotéka. Príjemná atmosféra a skvelá nálada sprevádzala všetkých prítomných až do večerných hodín. ...

Slávnosť Panny Márie Kráľovnej v Močenku

Slávnostnú svätú omšu na sviatok hlavnej patrónky komunity, Kráľovnej pokoja, celebroval v Biskupskom kaštieli v Močenku J. Ex. Mons. Štefan Sečka, spišský biskup. Touto svätou omšou slávime Jubilejný rok komunity – 25 rokov od jej založenia. ...